สมาชิก:

ret001

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ ret001

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
28/12/2013 SHB [sv] การออกเสียง : SHB โดย goeranm
28/12/2013 session [sv] การออกเสียง : session โดย goeranm
28/12/2013 metanivå [sv] การออกเสียง : metanivå โดย goeranm
28/12/2013 portal [sv] การออกเสียง : portal โดย pernys32
28/12/2013 internetkonto [sv] การออกเสียง : internetkonto โดย goeranm
28/12/2013 debitering [sv] การออกเสียง : debitering โดย goeranm
28/12/2013 tillhörande [sv] การออกเสียง : tillhörande โดย goeranm
28/12/2013 E-kortet [sv] การออกเสียง : E-kortet โดย goeranm
28/12/2013 förses [sv] การออกเสียง : förses โดย goeranm
28/12/2013 krypterad [sv] การออกเสียง : krypterad โดย goeranm
28/12/2013 versionshantering [sv] การออกเสียง : versionshantering โดย goeranm
28/12/2013 konsumentupplysning [sv] การออกเสียง : konsumentupplysning โดย goeranm
28/12/2013 koncentrationen [sv] การออกเสียง : koncentrationen โดย goeranm
28/12/2013 allmänbildningen [sv] การออกเสียง : allmänbildningen โดย goeranm
28/12/2013 e-kort [sv] การออกเสียง : e-kort โดย goeranm
28/12/2013 operativsystem [sv] การออกเสียง : operativsystem โดย goeranm
28/12/2013 uppkopplingen [sv] การออกเสียง : uppkopplingen โดย goeranm
28/12/2013 lagras [sv] การออกเสียง : lagras โดย goeranm
28/12/2013 Formatmässigt [sv] การออกเสียง : Formatmässigt โดย goeranm
28/12/2013 datorlåda [sv] การออกเสียง : datorlåda โดย goeranm
28/12/2013 inmatningsmoduler [sv] การออกเสียง : inmatningsmoduler โดย goeranm
28/12/2013 trådlöst [sv] การออกเสียง : trådlöst โดย goeranm
28/12/2013 strömförsörjning [sv] การออกเสียง : strömförsörjning โดย goeranm
28/12/2013 batteriutvecklingen [sv] การออกเสียง : batteriutvecklingen โดย goeranm
28/12/2013 servicesynpunkt [sv] การออกเสียง : servicesynpunkt โดย goeranm
28/12/2013 Färdigställd [sv] การออกเสียง : Färdigställd โดย goeranm
28/12/2013 ägarbolaget [sv] การออกเสียง : ägarbolaget โดย goeranm
28/12/2013 stiftas [sv] การออกเสียง : stiftas โดย goeranm
28/12/2013 moderbolagets [sv] การออกเสียง : moderbolagets โดย goeranm
28/12/2013 reklamsammanhang [sv] การออกเสียง : reklamsammanhang โดย goeranm