ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
28/12/2013 flyghinder [sv] การออกเสียง : flyghinder โดย goeranm
28/12/2013 Filmkameror [sv] การออกเสียง : Filmkameror โดย goeranm
28/12/2013 uppkoppling [sv] การออกเสียง : uppkoppling โดย goeranm
28/12/2013 nätberoende [sv] การออกเสียง : nätberoende โดย goeranm
28/12/2013 Surfplattan [sv] การออกเสียง : Surfplattan โดย goeranm
28/12/2013 krångligare [sv] การออกเสียง : krångligare โดย goeranm
28/12/2013 apparatens [sv] การออกเสียง : apparatens โดย goeranm
28/12/2013 sessionerna [sv] การออกเสียง : sessionerna โดย goeranm
28/12/2013 Loggen [sv] การออกเสียง : Loggen โดย pernys32
28/12/2013 id-nummer [sv] การออกเสียง : id-nummer โดย goeranm
28/12/2013 köparens [sv] การออกเสียง : köparens โดย goeranm
28/12/2013 konstigare [sv] การออกเสียง : konstigare โดย goeranm
28/12/2013 kontantkortstelefon [sv] การออกเสียง : kontantkortstelefon โดย goeranm
28/12/2013 identifieras [sv] การออกเสียง : identifieras โดย goeranm
28/12/2013 personanknutet [sv] การออกเสียง : personanknutet โดย goeranm
28/12/2013 låses [sv] การออกเสียง : låses โดย goeranm
28/12/2013 säkerhetskoden [sv] การออกเสียง : säkerhetskoden โดย goeranm
28/12/2013 kryptering [sv] การออกเสียง : kryptering โดย goeranm
28/12/2013 inloggning [sv] การออกเสียง : inloggning โดย goeranm
28/12/2013 appar [sv] การออกเสียง : appar โดย goeranm
28/12/2013 uppdateringar [sv] การออกเสียง : uppdateringar โดย goeranm
28/12/2013 drivrutiner [sv] การออกเสียง : drivrutiner โดย goeranm
28/12/2013 e-korten [sv] การออกเสียง : e-korten โดย goeranm
28/12/2013 uppdateras [sv] การออกเสียง : uppdateras โดย goeranm
28/12/2013 apparaterna [sv] การออกเสียง : apparaterna โดย goeranm
28/12/2013 identifierar [sv] การออกเสียง : identifierar โดย goeranm
28/12/2013 skärmstorlek [sv] การออกเสียง : skärmstorlek โดย goeranm
28/12/2013 tv-vägg [sv] การออกเสียง : tv-vägg โดย goeranm
28/12/2013 förval [sv] การออกเสียง : förval โดย goeranm
28/12/2013 apparater [sv] การออกเสียง : apparater โดย goeranm