ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
28/12/2013 flyghinder [sv] การออกเสียงคำว่า flyghinder โดย goeranm
28/12/2013 Filmkameror [sv] การออกเสียงคำว่า Filmkameror โดย goeranm
28/12/2013 uppkoppling [sv] การออกเสียงคำว่า uppkoppling โดย goeranm
28/12/2013 nätberoende [sv] การออกเสียงคำว่า nätberoende โดย goeranm
28/12/2013 Surfplattan [sv] การออกเสียงคำว่า Surfplattan โดย goeranm
28/12/2013 krångligare [sv] การออกเสียงคำว่า krångligare โดย goeranm
28/12/2013 apparatens [sv] การออกเสียงคำว่า apparatens โดย goeranm
28/12/2013 sessionerna [sv] การออกเสียงคำว่า sessionerna โดย goeranm
28/12/2013 Loggen [sv] การออกเสียงคำว่า Loggen โดย pernys32
28/12/2013 id-nummer [sv] การออกเสียงคำว่า id-nummer โดย goeranm
28/12/2013 köparens [sv] การออกเสียงคำว่า köparens โดย goeranm
28/12/2013 konstigare [sv] การออกเสียงคำว่า konstigare โดย goeranm
28/12/2013 kontantkortstelefon [sv] การออกเสียงคำว่า kontantkortstelefon โดย goeranm
28/12/2013 identifieras [sv] การออกเสียงคำว่า identifieras โดย goeranm
28/12/2013 personanknutet [sv] การออกเสียงคำว่า personanknutet โดย goeranm
28/12/2013 låses [sv] การออกเสียงคำว่า låses โดย goeranm
28/12/2013 säkerhetskoden [sv] การออกเสียงคำว่า säkerhetskoden โดย goeranm
28/12/2013 kryptering [sv] การออกเสียงคำว่า kryptering โดย goeranm
28/12/2013 inloggning [sv] การออกเสียงคำว่า inloggning โดย goeranm
28/12/2013 appar [sv] การออกเสียงคำว่า appar โดย goeranm
28/12/2013 uppdateringar [sv] การออกเสียงคำว่า uppdateringar โดย goeranm
28/12/2013 drivrutiner [sv] การออกเสียงคำว่า drivrutiner โดย goeranm
28/12/2013 e-korten [sv] การออกเสียงคำว่า e-korten โดย goeranm
28/12/2013 uppdateras [sv] การออกเสียงคำว่า uppdateras โดย goeranm
28/12/2013 apparaterna [sv] การออกเสียงคำว่า apparaterna โดย goeranm
28/12/2013 identifierar [sv] การออกเสียงคำว่า identifierar โดย goeranm
28/12/2013 skärmstorlek [sv] การออกเสียงคำว่า skärmstorlek โดย goeranm
28/12/2013 tv-vägg [sv] การออกเสียงคำว่า tv-vägg โดย goeranm
28/12/2013 förval [sv] การออกเสียงคำว่า förval โดย goeranm
28/12/2013 apparater [sv] การออกเสียงคำว่า apparater โดย goeranm