สมาชิก:

ret001

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ ret001

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ วลี การออกเสียง ข้อมูล
25/08/2010 Für Elise [de] การออกเสียง : Für Elise โดย innuendo