ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/10/2009 praxisgebühr [de] การออกเสียง : praxisgebühr 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/10/2009 Nachrücker [de] การออกเสียง : Nachrücker 0 โหวต
30/10/2009 Misshandlung [de] การออกเสียง : Misshandlung 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/10/2009 Autobombe [de] การออกเสียง : Autobombe 0 โหวต
30/10/2009 Datenschutz [de] การออกเสียง : Datenschutz 0 โหวต
30/10/2009 integral [de] การออกเสียง : integral 0 โหวต
30/10/2009 Schuldenabbau [de] การออกเสียง : Schuldenabbau 0 โหวต
30/10/2009 Fürniss [de] การออกเสียง : Fürniss 0 โหวต
30/10/2009 Unterschicht [de] การออกเสียง : Unterschicht 0 โหวต
30/10/2009 Zapfenstreich [de] การออกเสียง : Zapfenstreich 0 โหวต
30/10/2009 razzia [de] การออกเสียง : razzia 0 โหวต
30/10/2009 Regierungserklärung [de] การออกเสียง : Regierungserklärung 0 โหวต
30/10/2009 Sicherheitslücke [de] การออกเสียง : Sicherheitslücke 0 โหวต
30/10/2009 Mehrfamilienhaus [de] การออกเสียง : Mehrfamilienhaus 0 โหวต
30/10/2009 Leitzins [de] การออกเสียง : Leitzins 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/10/2009 Apotheker [de] การออกเสียง : Apotheker 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/10/2009 Bundestagspräsident [de] การออกเสียง : Bundestagspräsident 0 โหวต
30/10/2009 Allerheiligen [de] การออกเสียง : Allerheiligen 0 โหวต
30/10/2009 vgl. [de] การออกเสียง : vgl. 0 โหวต
30/10/2009 euer [de] การออกเสียง : euer 4 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/10/2009 Steinecke [de] การออกเสียง : Steinecke 0 โหวต
30/10/2009 Reformationstag [de] การออกเสียง : Reformationstag 0 โหวต