ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/10/2009 praxisgebühr [de] การออกเสียงคำว่า praxisgebühr คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/10/2009 Nachrücker [de] การออกเสียงคำว่า Nachrücker คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/10/2009 Misshandlung [de] การออกเสียงคำว่า Misshandlung คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/10/2009 Autobombe [de] การออกเสียงคำว่า Autobombe คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/10/2009 Datenschutz [de] การออกเสียงคำว่า Datenschutz คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/10/2009 integral [de] การออกเสียงคำว่า integral คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/10/2009 Schuldenabbau [de] การออกเสียงคำว่า Schuldenabbau คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/10/2009 Fürniss [de] การออกเสียงคำว่า Fürniss คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/10/2009 Unterschicht [de] การออกเสียงคำว่า Unterschicht คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/10/2009 Zapfenstreich [de] การออกเสียงคำว่า Zapfenstreich คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/10/2009 razzia [de] การออกเสียงคำว่า razzia คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/10/2009 Regierungserklärung [de] การออกเสียงคำว่า Regierungserklärung คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/10/2009 Sicherheitslücke [de] การออกเสียงคำว่า Sicherheitslücke คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/10/2009 Mehrfamilienhaus [de] การออกเสียงคำว่า Mehrfamilienhaus คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/10/2009 Leitzins [de] การออกเสียงคำว่า Leitzins คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/10/2009 apotheker [de] การออกเสียงคำว่า apotheker คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/10/2009 Bundestagspräsident [de] การออกเสียงคำว่า Bundestagspräsident คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/10/2009 Allerheiligen [de] การออกเสียงคำว่า Allerheiligen คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/10/2009 vgl. [de] การออกเสียงคำว่า vgl. คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/10/2009 euer [de] การออกเสียงคำว่า euer คะแนนโหวต 4 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/10/2009 Steinecke [de] การออกเสียงคำว่า Steinecke คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/10/2009 Reformationstag [de] การออกเสียงคำว่า Reformationstag คะแนนโหวต 0 คะแนน