ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/10/2009 praxisgebühr [de] การออกเสียงคำว่า praxisgebühr 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/10/2009 Nachrücker [de] การออกเสียงคำว่า Nachrücker 0 โหวต
30/10/2009 Misshandlung [de] การออกเสียงคำว่า Misshandlung 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/10/2009 Autobombe [de] การออกเสียงคำว่า Autobombe 0 โหวต
30/10/2009 Datenschutz [de] การออกเสียงคำว่า Datenschutz 0 โหวต
30/10/2009 integral [de] การออกเสียงคำว่า integral 0 โหวต
30/10/2009 Schuldenabbau [de] การออกเสียงคำว่า Schuldenabbau 0 โหวต
30/10/2009 Fürniss [de] การออกเสียงคำว่า Fürniss 0 โหวต
30/10/2009 Unterschicht [de] การออกเสียงคำว่า Unterschicht 0 โหวต
30/10/2009 Zapfenstreich [de] การออกเสียงคำว่า Zapfenstreich 0 โหวต
30/10/2009 razzia [de] การออกเสียงคำว่า razzia 0 โหวต
30/10/2009 Regierungserklärung [de] การออกเสียงคำว่า Regierungserklärung 0 โหวต
30/10/2009 Sicherheitslücke [de] การออกเสียงคำว่า Sicherheitslücke 0 โหวต
30/10/2009 Mehrfamilienhaus [de] การออกเสียงคำว่า Mehrfamilienhaus 0 โหวต
30/10/2009 Leitzins [de] การออกเสียงคำว่า Leitzins 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/10/2009 apotheker [de] การออกเสียงคำว่า apotheker 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/10/2009 Bundestagspräsident [de] การออกเสียงคำว่า Bundestagspräsident 0 โหวต
30/10/2009 Allerheiligen [de] การออกเสียงคำว่า Allerheiligen 0 โหวต
30/10/2009 vgl. [de] การออกเสียงคำว่า vgl. 0 โหวต
30/10/2009 euer [de] การออกเสียงคำว่า euer 4 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/10/2009 Steinecke [de] การออกเสียงคำว่า Steinecke 0 โหวต
30/10/2009 Reformationstag [de] การออกเสียงคำว่า Reformationstag 0 โหวต