ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/06/2017 Pfefferrahmsoße [de] การออกเสียงคำว่า Pfefferrahmsoße คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2017 Personenmine [de] การออกเสียงคำว่า Personenmine คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/07/2012 abpatrouillieren [de] การออกเสียงคำว่า abpatrouillieren คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/07/2012 Discofox [de] การออกเสียงคำว่า Discofox คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/07/2012 Alleinerbin [de] การออกเสียงคำว่า Alleinerbin คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/04/2012 Ruhrpott [de] การออกเสียงคำว่า Ruhrpott คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/04/2012 Strukturwandel [de] การออกเสียงคำว่า Strukturwandel คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/04/2012 Vertragsfußballer [de] การออกเสียงคำว่า Vertragsfußballer คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/04/2012 Malocher [de] การออกเสียงคำว่า Malocher คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/04/2012 Wohngenossenschaft [de] การออกเสียงคำว่า Wohngenossenschaft คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/04/2012 orbital [de] การออกเสียงคำว่า orbital คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/04/2012 Größenwahn [de] การออกเสียงคำว่า Größenwahn คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/10/2009 notdürftig [de] การออกเสียงคำว่า notdürftig คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/10/2009 Laufkundschaft [de] การออกเสียงคำว่า Laufkundschaft คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/10/2009 fummeln [de] การออกเสียงคำว่า fummeln คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/10/2009 Erbsenzähler [de] การออกเสียงคำว่า Erbsenzähler คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/10/2009 Eiertanz [de] การออกเสียงคำว่า Eiertanz คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/10/2009 Dingsbums [de] การออกเสียงคำว่า Dingsbums คะแนนโหวต -1 คะแนน
30/10/2009 Broterwerb [de] การออกเสียงคำว่า Broterwerb คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/10/2009 Bundeskartellamt [de] การออกเสียงคำว่า Bundeskartellamt คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/10/2009 verbergen [de] การออกเสียงคำว่า verbergen คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/10/2009 Schärfentiefe [de] การออกเสียงคำว่า Schärfentiefe คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/10/2009 Spagat [de] การออกเสียงคำว่า Spagat คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/10/2009 Laufgestell [de] การออกเสียงคำว่า Laufgestell คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/10/2009 Eingliederung [de] การออกเสียงคำว่า Eingliederung คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/10/2009 arglos [de] การออกเสียงคำว่า arglos คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/10/2009 Baureihe [de] การออกเสียงคำว่า Baureihe คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/10/2009 Sitzfleisch [de] การออกเสียงคำว่า Sitzfleisch คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/10/2009 Übelkeit [de] การออกเสียงคำว่า Übelkeit คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/10/2009 flashmob [de] การออกเสียงคำว่า flashmob คะแนนโหวต 0 คะแนน