ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
26/06/2017 Pfefferrahmsoße [de] Pfefferrahmsoße การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2017 Personenmine [de] Personenmine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/07/2012 abpatrouillieren [de] abpatrouillieren การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/07/2012 Discofox [de] Discofox การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/07/2012 Alleinerbin [de] Alleinerbin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/04/2012 Ruhrpott [de] Ruhrpott การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/04/2012 Strukturwandel [de] Strukturwandel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/04/2012 Vertragsfußballer [de] Vertragsfußballer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/04/2012 Malocher [de] Malocher การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/04/2012 Wohngenossenschaft [de] Wohngenossenschaft การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/04/2012 orbital [de] orbital การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/04/2012 Größenwahn [de] Größenwahn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/10/2009 notdürftig [de] notdürftig การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/10/2009 Laufkundschaft [de] Laufkundschaft การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/10/2009 fummeln [de] fummeln การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/10/2009 Erbsenzähler [de] Erbsenzähler การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/10/2009 Eiertanz [de] Eiertanz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/10/2009 Dorn im Auge [de] Dorn im Auge การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/10/2009 Dingsbums [de] Dingsbums การออกเสียง -1คะแนนโหวต
30/10/2009 Broterwerb [de] Broterwerb การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/10/2009 Bundeskartellamt [de] Bundeskartellamt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/10/2009 verbergen [de] verbergen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/10/2009 Schärfentiefe [de] Schärfentiefe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/10/2009 Spagat [de] Spagat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/10/2009 Laufgestell [de] Laufgestell การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/10/2009 Eingliederung [de] Eingliederung การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/10/2009 arglos [de] arglos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/10/2009 Baureihe [de] Baureihe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/10/2009 Sitzfleisch [de] Sitzfleisch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/10/2009 Übelkeit [de] Übelkeit การออกเสียง 0คะแนนโหวต