ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
10/02/2012 Diane Bouhuijs [nl] Diane Bouhuijs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/02/2012 Caterina van Hemessen [nl] Caterina van Hemessen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/02/2012 Minka Disbrow [nl] Minka Disbrow การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/02/2012 Tejay [nl] Tejay การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/02/2012 Teijin Aramid [nl] Teijin Aramid การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/02/2012 Wilfried van Damme [nl] Wilfried van Damme การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/02/2012 Ku Ebbinge [nl] Ku Ebbinge การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/02/2012 Radstake [nl] Radstake การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/02/2012 Herentals [nl] Herentals การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/02/2012 Petrus Arnoldus Wessels [nl] Petrus Arnoldus Wessels การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/02/2012 Margae [nl] Margae การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/02/2012 Bosschaerts [nl] Bosschaerts การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/02/2012 Bilander [nl] Bilander การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/02/2012 Omloop Het Nieuwsblad [nl] Omloop Het Nieuwsblad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/02/2012 Adriaan Koerbagh [nl] Adriaan Koerbagh การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/02/2012 SS Volendam [nl] SS Volendam การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/02/2012 Brabantia [nl] Brabantia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/02/2012 Haga [nl] Haga การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/02/2012 Guldemond [nl] Guldemond การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/02/2012 getalm [nl] getalm การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/02/2012 Gerdje [nl] Gerdje การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/02/2012 Manneken Pis [nl] Manneken Pis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/02/2012 Heyvaert [nl] Heyvaert การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/02/2012 Karel Van den Woestijne [nl] Karel Van den Woestijne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/02/2012 Vredestein [nl] Vredestein การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/02/2012 weifelen [nl] weifelen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/02/2012 kronkelen [nl] kronkelen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/02/2012 jeuk [nl] jeuk การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/02/2012 slepende [nl] slepende การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/02/2012 kriebelen [nl] kriebelen การออกเสียง 0คะแนนโหวต