ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/02/2012 Diane Bouhuijs [nl] การออกเสียงคำว่า Diane Bouhuijs คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/02/2012 Caterina van Hemessen [nl] การออกเสียงคำว่า Caterina van Hemessen คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/02/2012 Minka Disbrow [nl] การออกเสียงคำว่า Minka Disbrow คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/02/2012 Tejay [nl] การออกเสียงคำว่า Tejay คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/02/2012 Teijin Aramid [nl] การออกเสียงคำว่า Teijin Aramid คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/02/2012 Wilfried van Damme [nl] การออกเสียงคำว่า Wilfried van Damme คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/02/2012 Ku Ebbinge [nl] การออกเสียงคำว่า Ku Ebbinge คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/02/2012 Radstake [nl] การออกเสียงคำว่า Radstake คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/02/2012 Herentals [nl] การออกเสียงคำว่า Herentals คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/02/2012 Petrus Arnoldus Wessels [nl] การออกเสียงคำว่า Petrus Arnoldus Wessels คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/02/2012 Margae [nl] การออกเสียงคำว่า Margae คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/02/2012 Bosschaerts [nl] การออกเสียงคำว่า Bosschaerts คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/02/2012 Bilander [nl] การออกเสียงคำว่า Bilander คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/02/2012 Omloop Het Nieuwsblad [nl] การออกเสียงคำว่า Omloop Het Nieuwsblad คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/02/2012 Adriaan Koerbagh [nl] การออกเสียงคำว่า Adriaan Koerbagh คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/02/2012 SS Volendam [nl] การออกเสียงคำว่า SS Volendam คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/02/2012 Brabantia [nl] การออกเสียงคำว่า Brabantia คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/02/2012 Haga [nl] การออกเสียงคำว่า Haga คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/02/2012 Guldemond [nl] การออกเสียงคำว่า Guldemond คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/02/2012 getalm [nl] การออกเสียงคำว่า getalm คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/02/2012 Gerdje [nl] การออกเสียงคำว่า Gerdje คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/02/2012 Manneken Pis [nl] การออกเสียงคำว่า Manneken Pis คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/02/2012 Heyvaert [nl] การออกเสียงคำว่า Heyvaert คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/02/2012 Karel Van den Woestijne [nl] การออกเสียงคำว่า Karel Van den Woestijne คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/02/2012 Vredestein [nl] การออกเสียงคำว่า Vredestein คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/02/2012 weifelen [nl] การออกเสียงคำว่า weifelen คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/02/2012 kronkelen [nl] การออกเสียงคำว่า kronkelen คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/02/2012 jeuk [nl] การออกเสียงคำว่า jeuk คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/02/2012 slepende [nl] การออกเสียงคำว่า slepende คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/02/2012 kriebelen [nl] การออกเสียงคำว่า kriebelen คะแนนโหวต 0 คะแนน