ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
24/09/2010 ximbica [pt] ximbica การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/09/2010 pulverizado [pt] pulverizado การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/09/2010 pupila [pt] pupila การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/09/2010 Fila brasileiro [pt] Fila brasileiro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2010 panfletar [pt] panfletar การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/09/2010 pão-durismo [pt] pão-durismo การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/09/2010 chamarra [pt] chamarra การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/09/2010 chamboado [pt] chamboado การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/09/2010 amigo da onça [pt] amigo da onça การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/09/2010 acertar na lata [pt] acertar na lata การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/09/2010 achar pêlo em ovo [pt] achar pêlo em ovo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/09/2010 afogar o ganso [pt] afogar o ganso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/09/2010 bater as botas [pt] bater as botas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/09/2010 enfiar o pé na jaca [pt] enfiar o pé na jaca การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/09/2010 cevadaria [pt] cevadaria การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/09/2010 bombar [pt] bombar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/09/2010 chamuscadela [pt] chamuscadela การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/09/2010 cevadouro [pt] cevadouro การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/09/2010 chamarela [pt] chamarela การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/09/2010 cevadura [pt] cevadura การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/09/2010 cetrígero [pt] cetrígero การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/09/2010 averiguei [pt] averiguei การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/09/2010 cajuzinho [pt] cajuzinho การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/09/2010 humano [pt] humano การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/09/2010 ambiente [pt] ambiente การออกเสียง 2คะแนนโหวต
10/09/2010 Ostra [pt] Ostra การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/09/2010 sapucaia [pt] sapucaia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/09/2010 limão-taiti [pt] limão-taiti การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/09/2010 preconização [pt] preconização การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/09/2010 estropiar [pt] estropiar การออกเสียง 0คะแนนโหวต