ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
20/09/2010 pulverizado [pt] การออกเสียงคำว่า pulverizado คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/09/2010 pupila [pt] การออกเสียงคำว่า pupila คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/09/2010 Fila brasileiro [pt] การออกเสียงคำว่า Fila brasileiro คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2010 panfletar [pt] การออกเสียงคำว่า panfletar คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/09/2010 pão-durismo [pt] การออกเสียงคำว่า pão-durismo คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/09/2010 chamarra [pt] การออกเสียงคำว่า chamarra คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/09/2010 chamboado [pt] การออกเสียงคำว่า chamboado คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/09/2010 amigo da onça [pt] การออกเสียงคำว่า amigo da onça คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/09/2010 acertar na lata [pt] การออกเสียงคำว่า acertar na lata คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/09/2010 achar pêlo em ovo [pt] การออกเสียงคำว่า achar pêlo em ovo คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/09/2010 afogar o ganso [pt] การออกเสียงคำว่า afogar o ganso คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/09/2010 bater as botas [pt] การออกเสียงคำว่า bater as botas คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/09/2010 enfiar o pé na jaca [pt] การออกเสียงคำว่า enfiar o pé na jaca คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/09/2010 cevadaria [pt] การออกเสียงคำว่า cevadaria คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/09/2010 bombar [pt] การออกเสียงคำว่า bombar คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/09/2010 chamuscadela [pt] การออกเสียงคำว่า chamuscadela คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/09/2010 cevadouro [pt] การออกเสียงคำว่า cevadouro คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/09/2010 chamarela [pt] การออกเสียงคำว่า chamarela คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/09/2010 cevadura [pt] การออกเสียงคำว่า cevadura คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/09/2010 cetrígero [pt] การออกเสียงคำว่า cetrígero คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/09/2010 averiguei [pt] การออกเสียงคำว่า averiguei คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/09/2010 cajuzinho [pt] การออกเสียงคำว่า cajuzinho คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/09/2010 humano [pt] การออกเสียงคำว่า humano คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/09/2010 ambiente [pt] การออกเสียงคำว่า ambiente คะแนนโหวต 2 คะแนน
10/09/2010 Ostra [pt] การออกเสียงคำว่า Ostra คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/09/2010 sapucaia [pt] การออกเสียงคำว่า sapucaia คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/09/2010 limão-taiti [pt] การออกเสียงคำว่า limão-taiti คะแนนโหวต 1 คะแนน
10/09/2010 preconização [pt] การออกเสียงคำว่า preconização คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/09/2010 estropiar [pt] การออกเสียงคำว่า estropiar คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/09/2010 Costa do Sauípe [pt] การออกเสียงคำว่า Costa do Sauípe คะแนนโหวต 0 คะแนน