ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
11/12/2009 devastation [en] การออกเสียงคำว่า devastation โดย TopQuark
11/12/2009 transportation [en] การออกเสียงคำว่า transportation คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/12/2009 recordable [en] การออกเสียงคำว่า recordable คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/12/2009 booklet [en] การออกเสียงคำว่า booklet คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/12/2009 communism [en] การออกเสียงคำว่า communism คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/12/2009 combustion [en] การออกเสียงคำว่า combustion คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด