ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
11/12/2009 devastation [en] การออกเสียง : devastation โดย TopQuark
11/12/2009 transportation [en] การออกเสียง : transportation 4 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/12/2009 recordable [en] การออกเสียง : recordable 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/12/2009 booklet [en] การออกเสียง : booklet โดย TopQuark
10/12/2009 communism [en] การออกเสียง : communism 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/12/2009 combustion [en] การออกเสียง : combustion 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด