ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
09/05/2017 shufti [en] shufti การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2017 Neve McIntosh [en] Neve McIntosh การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2016 have [en] have การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2016 Monday [en] Monday การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2016 Scone [en] Scone การออกเสียง -1คะแนนโหวต
28/06/2016 onion [en] onion การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2016 Manchester [en] Manchester การออกเสียง -1คะแนนโหวต
28/06/2016 London [en] London การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2016 Quincy [en] Quincy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2016 Lord Mountbatten [en] Lord Mountbatten การออกเสียง 1คะแนนโหวต
28/06/2016 steeliness [en] steeliness การออกเสียง 1คะแนนโหวต
28/06/2016 deepened [en] deepened การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2016 steepened [en] steepened การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2016 victoriously [en] victoriously การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2016 rowdily [en] rowdily การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2016 resorted [en] resorted การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2016 Anastasia [en] Anastasia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2016 suitable [en] suitable การออกเสียง 1คะแนนโหวต
28/06/2016 entitlements [en] entitlements การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2016 incontestable [en] incontestable การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2016 unquestionable [en] unquestionable การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2016 airbase [en] airbase การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2016 objectifying [en] objectifying การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2016 gridlocked [en] gridlocked การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2016 mistrusted [en] mistrusted การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2016 charger [en] charger การออกเสียง 1คะแนนโหวต
28/06/2016 unreliably [en] unreliably การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2016 woodlouse [en] woodlouse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2016 tasers [en] tasers การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2016 periwinkle [en] periwinkle การออกเสียง 0คะแนนโหวต