ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/05/2017 shufti [en] การออกเสียงคำว่า shufti คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/05/2017 Neve McIntosh [en] การออกเสียงคำว่า Neve McIntosh คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/06/2016 have [en] การออกเสียงคำว่า have คะแนนโหวต 1 คะแนน
28/06/2016 Monday [en] การออกเสียงคำว่า Monday คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/06/2016 Scone [en] การออกเสียงคำว่า Scone คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/06/2016 onion [en] การออกเสียงคำว่า onion คะแนนโหวต -1 คะแนน
28/06/2016 Manchester [en] การออกเสียงคำว่า Manchester คะแนนโหวต -1 คะแนน
28/06/2016 London [en] การออกเสียงคำว่า London คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/06/2016 Quincy [en] การออกเสียงคำว่า Quincy คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/06/2016 Lord Mountbatten [en] การออกเสียงคำว่า Lord Mountbatten คะแนนโหวต 1 คะแนน
28/06/2016 steeliness [en] การออกเสียงคำว่า steeliness คะแนนโหวต 1 คะแนน
28/06/2016 deepened [en] การออกเสียงคำว่า deepened คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/06/2016 steepened [en] การออกเสียงคำว่า steepened คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/06/2016 victoriously [en] การออกเสียงคำว่า victoriously คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/06/2016 rowdily [en] การออกเสียงคำว่า rowdily คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/06/2016 resorted [en] การออกเสียงคำว่า resorted คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/06/2016 Anastasia [en] การออกเสียงคำว่า Anastasia คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/06/2016 suitable [en] การออกเสียงคำว่า suitable คะแนนโหวต 1 คะแนน
28/06/2016 entitlements [en] การออกเสียงคำว่า entitlements คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/06/2016 incontestable [en] การออกเสียงคำว่า incontestable คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/06/2016 unquestionable [en] การออกเสียงคำว่า unquestionable คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/06/2016 airbase [en] การออกเสียงคำว่า airbase คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/06/2016 objectifying [en] การออกเสียงคำว่า objectifying คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/06/2016 gridlocked [en] การออกเสียงคำว่า gridlocked คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/06/2016 mistrusted [en] การออกเสียงคำว่า mistrusted คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/06/2016 charger [en] การออกเสียงคำว่า charger คะแนนโหวต 2 คะแนน
28/06/2016 unreliably [en] การออกเสียงคำว่า unreliably คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/06/2016 woodlouse [en] การออกเสียงคำว่า woodlouse คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/06/2016 tasers [en] การออกเสียงคำว่า tasers คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/06/2016 periwinkle [en] การออกเสียงคำว่า periwinkle คะแนนโหวต 0 คะแนน