ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/07/2010 Romandolo [it] การออกเสียงคำว่า Romandolo คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/07/2010 perfecti [la] การออกเสียงคำว่า perfecti คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/07/2010 invitatio [la] การออกเสียงคำว่า invitatio คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/07/2010 ipso [la] การออกเสียงคำว่า ipso คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/07/2010 canes [la] การออกเสียงคำว่า canes คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/07/2010 paginae [la] การออกเสียงคำว่า paginae คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/07/2010 Glossarium [la] การออกเสียงคำว่า Glossarium คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/07/2010 Fasciculum [la] การออกเสียงคำว่า Fasciculum คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/07/2010 transcendentes [la] การออกเสียงคำว่า transcendentes คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/07/2010 verbis [la] การออกเสียงคำว่า verbis คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/07/2010 speciem [la] การออกเสียงคำว่า speciem คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/07/2010 advocatus [la] การออกเสียงคำว่า advocatus คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/07/2010 fossa [la] การออกเสียงคำว่า fossa คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/07/2010 summa [la] การออกเสียงคำว่า summa คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/07/2010 purgamentum [la] การออกเสียงคำว่า purgamentum คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/07/2010 parentibus [la] การออกเสียงคำว่า parentibus คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/07/2010 hereditate [la] การออกเสียงคำว่า hereditate คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/07/2010 proprias [la] การออกเสียงคำว่า proprias คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/07/2010 sexibus [la] การออกเสียงคำว่า sexibus คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/07/2010 cellulas [la] การออกเสียงคำว่า cellulas คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/07/2010 proditio [la] การออกเสียงคำว่า proditio คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/07/2010 chartis [la] การออกเสียงคำว่า chartis คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/07/2010 formantur [la] การออกเสียงคำว่า formantur คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/07/2010 mellitus [la] การออกเสียงคำว่า mellitus คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/07/2010 anima [la] การออกเสียงคำว่า anima คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/07/2010 amans [la] การออกเสียงคำว่า amans คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/07/2010 amaritudo [la] การออกเสียงคำว่า amaritudo คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/07/2010 cacumine [la] การออกเสียงคำว่า cacumine คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/07/2010 nummis [la] การออกเสียงคำว่า nummis คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/07/2010 pix [la] การออกเสียงคำว่า pix คะแนนโหวต 0 คะแนน