ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/07/2012 होठ [hi] การออกเสียง : होठ 0 โหวต
23/07/2012 श्रीमती [hi] การออกเสียง : श्रीमती 0 โหวต
23/07/2012 காலங் கார்த்தால [ta] การออกเสียง : காலங் கார்த்தால 0 โหวต
23/07/2012 உன் பெயர் என்ன [ta] การออกเสียง : உன் பெயர் என்ன 0 โหวต
23/07/2012 பூமி [ta] การออกเสียง : பூமி -1 โหวต
23/07/2012 நன்றி [ta] การออกเสียง : நன்றி 1 โหวต
23/07/2012 இறைவன் [ta] การออกเสียง : இறைவன் 0 โหวต
23/07/2012 மனிதன் [ta] การออกเสียง : மனிதன் 0 โหวต
23/07/2012 இருட்டு [ta] การออกเสียง : இருட்டு 0 โหวต
23/07/2012 ஒட்டடை [ta] การออกเสียง : ஒட்டடை 0 โหวต
23/07/2012 கோண்டுவானா [ta] การออกเสียง : கோண்டுவானா 0 โหวต