ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/07/2012 होठ [hi] การออกเสียงคำว่า होठ คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/07/2012 श्रीमती [hi] การออกเสียงคำว่า श्रीमती คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/07/2012 காலங் கார்த்தால [ta] การออกเสียงคำว่า காலங் கார்த்தால คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/07/2012 உன் பெயர் என்ன [ta] การออกเสียงคำว่า உன் பெயர் என்ன คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/07/2012 பூமி [ta] การออกเสียงคำว่า பூமி คะแนนโหวต -1 คะแนน
23/07/2012 நன்றி [ta] การออกเสียงคำว่า நன்றி คะแนนโหวต 1 คะแนน
23/07/2012 இறைவன் [ta] การออกเสียงคำว่า இறைவன் คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/07/2012 மனிதன் [ta] การออกเสียงคำว่า மனிதன் คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/07/2012 இருட்டு [ta] การออกเสียงคำว่า இருட்டு คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/07/2012 ஒட்டடை [ta] การออกเสียงคำว่า ஒட்டடை คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/07/2012 கோண்டுவானா [ta] การออกเสียงคำว่า கோண்டுவானா คะแนนโหวต 0 คะแนน