ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
20/05/2013 matalahúga [es] การออกเสียงคำว่า matalahúga คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/05/2013 chollo [es] การออกเสียงคำว่า chollo คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/05/2013 almirez [es] การออกเสียงคำว่า almirez คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/05/2013 jofaina [es] การออกเสียงคำว่า jofaina คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/05/2013 picadillo [es] การออกเสียงคำว่า picadillo คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/05/2013 ataurique [es] การออกเสียงคำว่า ataurique คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/05/2013 alfeñique [es] การออกเสียงคำว่า alfeñique คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/05/2013 sábado [es] การออกเสียงคำว่า sábado คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/05/2013 peineta [es] การออกเสียงคำว่า peineta คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/05/2013 alfajor [es] การออกเสียงคำว่า alfajor คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/05/2013 lebrillo [es] การออกเสียงคำว่า lebrillo คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/05/2013 espigado [es] การออกเสียงคำว่า espigado คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/05/2013 impétigo [es] การออกเสียงคำว่า impétigo คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/05/2013 enhiesta [es] การออกเสียงคำว่า enhiesta คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/05/2013 desmenuzado [es] การออกเสียงคำว่า desmenuzado คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/05/2013 EBITDA [es] การออกเสียงคำว่า EBITDA คะแนนโหวต 1 คะแนน
20/05/2013 escatología [es] การออกเสียงคำว่า escatología คะแนนโหวต 0 คะแนน