ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
20/05/2013 matalahúga [es] matalahúga การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2013 chollo [es] chollo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2013 almirez [es] almirez การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2013 jofaina [es] jofaina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2013 picadillo [es] picadillo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2013 ataurique [es] ataurique การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2013 alfeñique [es] alfeñique การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2013 sábado [es] sábado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2013 peineta [es] peineta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2013 alfajor [es] alfajor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2013 lebrillo [es] lebrillo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2013 espigado [es] espigado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2013 impétigo [es] impétigo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2013 enhiesta [es] enhiesta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2013 desmenuzado [es] desmenuzado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2013 EBITDA [es] EBITDA การออกเสียง 1คะแนนโหวต
20/05/2013 escatología [es] escatología การออกเสียง 0คะแนนโหวต