ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/06/2009 Seville [en] การออกเสียงคำว่า Seville คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/06/2009 Ediacaran [en] การออกเสียงคำว่า Ediacaran คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/06/2009 natatory [en] การออกเสียงคำว่า natatory คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/06/2009 peonage [en] การออกเสียงคำว่า peonage คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/06/2009 rodomontade [en] การออกเสียงคำว่า rodomontade คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/06/2009 hippopotomonstrosesquipedaliaphobia [en] การออกเสียงคำว่า hippopotomonstrosesquipedaliaphobia คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/06/2009 hippopotomonstrosesquipedalian [en] การออกเสียงคำว่า hippopotomonstrosesquipedalian คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด