ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
12/06/2009 Seville [en] Seville การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/06/2009 Ediacaran [en] Ediacaran การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/06/2009 natatory [en] natatory การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/06/2009 peonage [en] peonage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/06/2009 rodomontade [en] rodomontade การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/06/2009 hippopotomonstrosesquipedaliaphobia [en] hippopotomonstrosesquipedaliaphobia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/06/2009 hippopotomonstrosesquipedalian [en] hippopotomonstrosesquipedalian การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด