ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
12/06/2014 экстремистский [ru] экстремистский การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/06/2014 убежденному [ru] убежденному การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/06/2014 тестообразная [ru] тестообразная การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/06/2014 завладевали [ru] завладевали การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/06/2014 заметное [ru] заметное การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/06/2014 интегрироваться [ru] интегрироваться การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/06/2014 подрамник [ru] подрамник การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2014 пробивавшиеся [ru] пробивавшиеся การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/02/2014 народили [ru] народили การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/02/2014 Бен Бернанке [ru] Бен Бернанке การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/02/2014 прыща [ru] прыща การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/02/2014 транспарентность [ru] транспарентность การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/02/2014 виноваты [ru] виноваты การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/02/2014 зиждущийся [ru] зиждущийся การออกเสียง 1คะแนนโหวต
22/01/2014 отрицательное решение [ru] отрицательное решение การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2014 совершеннолетний [ru] совершеннолетний การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/01/2014 роман-антиутопия [ru] роман-антиутопия การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/01/2014 примениться [ru] примениться การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/01/2014 качается [ru] качается การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/01/2014 буквальный перевод [ru] буквальный перевод การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/01/2014 буква в букву [ru] буква в букву การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/12/2013 хаживание [ru] хаживание การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/12/2013 Николай Петрович Радченко [ru] Николай Петрович Радченко การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/12/2013 Анастасия Николаевна Романова [ru] Анастасия Николаевна Романова การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/12/2013 беговая дорожка [ru] беговая дорожка การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/12/2013 босохождение [ru] босохождение การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/12/2013 странствование [ru] странствование การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/12/2013 колядки [ru] колядки การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/12/2013 ученический [ru] ученический การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/12/2013 подлесок [ru] подлесок การออกเสียง 1คะแนนโหวต