ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/01/2020 zatloukal [cs] การออกเสียง : zatloukal 0 โหวต
09/06/2019 zneužívání dětí [cs] การออกเสียง : zneužívání dětí 0 โหวต
09/06/2019 Věřím v Boha, ale nechci patřit k žádné církvi. (I believe in God, but I don't want to belong to any church.) [cs] การออกเสียง : Věřím v Boha, ale nechci patřit k žádné církvi. (I believe in God, but I don't want to belong to any church.) 0 โหวต
09/06/2019 církvi [cs] การออกเสียง : církvi 0 โหวต
09/06/2019 Jít pěšky [cs] การออกเสียง : Jít pěšky 0 โหวต
09/06/2019 Jeho maminka byla Irka, tatínek Čech, je tedy napůl Ir.(His mother was Irish, his dad was Czech; so he is half Irish.) [cs] การออกเสียง : Jeho maminka byla Irka, tatínek Čech, je tedy napůl Ir.(His mother was Irish, his dad was Czech; so he is half Irish.) 0 โหวต
09/06/2019 zpřísňuje [cs] การออกเสียง : zpřísňuje 0 โหวต
09/06/2019 nevidí [cs] การออกเสียง : nevidí 0 โหวต
19/04/2019 Tyto peníze jsou pro něj. (This money is for him.) [cs] การออกเสียง : Tyto peníze jsou pro něj. (This money is for him.) 0 โหวต
19/04/2019 pro něj [cs] การออกเสียง : pro něj 0 โหวต
19/04/2019 Bez něj bychom to nezvládli. (Without him we wouldn't have managed.) [cs] การออกเสียง : Bez něj bychom to nezvládli. (Without him we wouldn't have managed.) 0 โหวต
19/04/2019 bez něj [cs] การออกเสียง : bez něj 0 โหวต
19/04/2019 podle něj [cs] การออกเสียง : podle něj 0 โหวต
19/04/2019 podle ní [cs] การออกเสียง : podle ní 0 โหวต
19/04/2019 vyhazov [cs] การออกเสียง : vyhazov 0 โหวต
19/04/2019 chlívák [cs] การออกเสียง : chlívák 0 โหวต
19/04/2019 nikudy [cs] การออกเสียง : nikudy 0 โหวต
13/10/2018 vepřový řízek [cs] การออกเสียง : vepřový řízek 0 โหวต
11/05/2015 odtaženo [cs] การออกเสียง : odtaženo 0 โหวต
11/05/2015 buřt [cs] การออกเสียง : buřt 0 โหวต
11/05/2015 nadprodukce [cs] การออกเสียง : nadprodukce 0 โหวต
11/05/2015 k zoufalství [cs] การออกเสียง : k zoufalství 0 โหวต
11/05/2015 naléhavě [cs] การออกเสียง : naléhavě 0 โหวต
11/05/2015 diskrétní [cs] การออกเสียง : diskrétní 0 โหวต
02/03/2015 nýtovat [cs] การออกเสียง : nýtovat 0 โหวต
02/03/2015 numerický [cs] การออกเสียง : numerický 0 โหวต
02/03/2015 nýt [cs] การออกเสียง : nýt 0 โหวต
02/03/2015 nytí [cs] การออกเสียง : nytí 0 โหวต
02/03/2015 nutit [cs] การออกเสียง : nutit 0 โหวต
02/03/2015 nuznost [cs] การออกเสียง : nuznost 0 โหวต