ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ วลี ฟังเสียง รายการโหวต
09/06/2019 zneužívání dětí [cs] การออกเสียง : zneužívání dětí 0 โหวต
09/06/2019 Věřím v Boha, ale nechci patřit k žádné církvi. (I believe in God, but I don't want to belong to any church.) [cs] การออกเสียง : Věřím v Boha, ale nechci patřit k žádné církvi. (I believe in God, but I don't want to belong to any church.) 0 โหวต
09/06/2019 Jít pěšky [cs] การออกเสียง : Jít pěšky 0 โหวต
09/06/2019 Jeho maminka byla Irka, tatínek Čech, je tedy napůl Ir.(His mother was Irish, his dad was Czech; so he is half Irish.) [cs] การออกเสียง : Jeho maminka byla Irka, tatínek Čech, je tedy napůl Ir.(His mother was Irish, his dad was Czech; so he is half Irish.) 0 โหวต
19/04/2019 Tyto peníze jsou pro něj. (This money is for him.) [cs] การออกเสียง : Tyto peníze jsou pro něj. (This money is for him.) 0 โหวต
19/04/2019 Bez něj bychom to nezvládli. (Without him we wouldn't have managed.) [cs] การออกเสียง : Bez něj bychom to nezvládli. (Without him we wouldn't have managed.) 0 โหวต
13/10/2018 vepřový řízek [cs] การออกเสียง : vepřový řízek 0 โหวต