ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
11/05/2015 odtaženo [cs] odtaženo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/05/2015 buřt [cs] buřt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/05/2015 nadprodukce [cs] nadprodukce การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/05/2015 k zoufalství [cs] k zoufalství การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/05/2015 naléhavě [cs] naléhavě การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/05/2015 diskrétní [cs] diskrétní การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2015 nýtovat [cs] nýtovat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2015 numerický [cs] numerický การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2015 nýt [cs] nýt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2015 nytí [cs] nytí การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2015 nutit [cs] nutit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2015 nuznost [cs] nuznost การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2015 nůžtičky [cs] nůžtičky การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2015 sedávat [cs] sedávat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2015 nymfa [cs] nymfa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2015 nyvý [cs] nyvý การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2015 počatý [cs] počatý การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2015 rovník [cs] rovník การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2015 podemlít [cs] podemlít การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2015 podkopat [cs] podkopat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2015 modrooký [cs] modrooký การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2015 nynějšek [cs] nynějšek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2015 podchod [cs] podchod การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2015 František Čáp [cs] František Čáp การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2015 mrakodrap [cs] mrakodrap การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2015 Petr Čtvrtníček [cs] Petr Čtvrtníček การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2014 mládenecký [cs] mládenecký การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2014 předměstí [cs] předměstí การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2014 zhola [cs] zhola การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2014 potkat [cs] potkat การออกเสียง 0คะแนนโหวต