ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
11/05/2015 odtaženo [cs] การออกเสียงคำว่า odtaženo คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/05/2015 buřt [cs] การออกเสียงคำว่า buřt คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/05/2015 nadprodukce [cs] การออกเสียงคำว่า nadprodukce คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/05/2015 k zoufalství [cs] การออกเสียงคำว่า k zoufalství คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/05/2015 naléhavě [cs] การออกเสียงคำว่า naléhavě คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/05/2015 diskrétní [cs] การออกเสียงคำว่า diskrétní คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/03/2015 nýtovat [cs] การออกเสียงคำว่า nýtovat คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/03/2015 numerický [cs] การออกเสียงคำว่า numerický คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/03/2015 nýt [cs] การออกเสียงคำว่า nýt คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/03/2015 nytí [cs] การออกเสียงคำว่า nytí คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/03/2015 nutit [cs] การออกเสียงคำว่า nutit คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/03/2015 nuznost [cs] การออกเสียงคำว่า nuznost คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/03/2015 nůžtičky [cs] การออกเสียงคำว่า nůžtičky คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/03/2015 sedávat [cs] การออกเสียงคำว่า sedávat คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/03/2015 nymfa [cs] การออกเสียงคำว่า nymfa คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/03/2015 nyvý [cs] การออกเสียงคำว่า nyvý คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/03/2015 počatý [cs] การออกเสียงคำว่า počatý คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/03/2015 rovník [cs] การออกเสียงคำว่า rovník คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/03/2015 podemlít [cs] การออกเสียงคำว่า podemlít คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/03/2015 podkopat [cs] การออกเสียงคำว่า podkopat คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/03/2015 modrooký [cs] การออกเสียงคำว่า modrooký คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/03/2015 nynějšek [cs] การออกเสียงคำว่า nynějšek คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/03/2015 podchod [cs] การออกเสียงคำว่า podchod คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/03/2015 František Čáp [cs] การออกเสียงคำว่า František Čáp คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/03/2015 mrakodrap [cs] การออกเสียงคำว่า mrakodrap คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/03/2015 Petr Čtvrtníček [cs] การออกเสียงคำว่า Petr Čtvrtníček คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2014 mládenecký [cs] การออกเสียงคำว่า mládenecký คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2014 předměstí [cs] การออกเสียงคำว่า předměstí คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2014 zhola [cs] การออกเสียงคำว่า zhola คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2014 potkat [cs] การออกเสียงคำว่า potkat คะแนนโหวต 0 คะแนน