ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
11/05/2015 odtaženo [cs] การออกเสียง : odtaženo 0 โหวต
11/05/2015 buřt [cs] การออกเสียง : buřt 0 โหวต
11/05/2015 nadprodukce [cs] การออกเสียง : nadprodukce 0 โหวต
11/05/2015 k zoufalství [cs] การออกเสียง : k zoufalství 0 โหวต
11/05/2015 naléhavě [cs] การออกเสียง : naléhavě 0 โหวต
11/05/2015 diskrétní [cs] การออกเสียง : diskrétní 0 โหวต
02/03/2015 nýtovat [cs] การออกเสียง : nýtovat 0 โหวต
02/03/2015 numerický [cs] การออกเสียง : numerický 0 โหวต
02/03/2015 nýt [cs] การออกเสียง : nýt 0 โหวต
02/03/2015 nytí [cs] การออกเสียง : nytí 0 โหวต
02/03/2015 nutit [cs] การออกเสียง : nutit 0 โหวต
02/03/2015 nuznost [cs] การออกเสียง : nuznost 0 โหวต
02/03/2015 nůžtičky [cs] การออกเสียง : nůžtičky 0 โหวต
02/03/2015 sedávat [cs] การออกเสียง : sedávat 0 โหวต
02/03/2015 nymfa [cs] การออกเสียง : nymfa 0 โหวต
02/03/2015 nyvý [cs] การออกเสียง : nyvý 0 โหวต
02/03/2015 počatý [cs] การออกเสียง : počatý 0 โหวต
02/03/2015 rovník [cs] การออกเสียง : rovník 0 โหวต
02/03/2015 podemlít [cs] การออกเสียง : podemlít 0 โหวต
02/03/2015 podkopat [cs] การออกเสียง : podkopat 0 โหวต
02/03/2015 modrooký [cs] การออกเสียง : modrooký 0 โหวต
02/03/2015 nynějšek [cs] การออกเสียง : nynějšek 0 โหวต
02/03/2015 podchod [cs] การออกเสียง : podchod 0 โหวต
02/03/2015 František Čáp [cs] การออกเสียง : František Čáp 0 โหวต
02/03/2015 mrakodrap [cs] การออกเสียง : mrakodrap 0 โหวต
02/03/2015 Petr Čtvrtníček [cs] การออกเสียง : Petr Čtvrtníček 0 โหวต
28/10/2014 mládenecký [cs] การออกเสียง : mládenecký 0 โหวต
28/10/2014 předměstí [cs] การออกเสียง : předměstí 0 โหวต
28/10/2014 zhola [cs] การออกเสียง : zhola 0 โหวต
28/10/2014 potkat [cs] การออกเสียง : potkat 0 โหวต