ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
11/05/2015 odtaženo [cs] การออกเสียงคำว่า odtaženo 0 โหวต
11/05/2015 buřt [cs] การออกเสียงคำว่า buřt 0 โหวต
11/05/2015 nadprodukce [cs] การออกเสียงคำว่า nadprodukce 0 โหวต
11/05/2015 k zoufalství [cs] การออกเสียงคำว่า k zoufalství 0 โหวต
11/05/2015 naléhavě [cs] การออกเสียงคำว่า naléhavě 0 โหวต
11/05/2015 diskrétní [cs] การออกเสียงคำว่า diskrétní 0 โหวต
02/03/2015 nýtovat [cs] การออกเสียงคำว่า nýtovat 0 โหวต
02/03/2015 numerický [cs] การออกเสียงคำว่า numerický 0 โหวต
02/03/2015 nýt [cs] การออกเสียงคำว่า nýt 0 โหวต
02/03/2015 nytí [cs] การออกเสียงคำว่า nytí 0 โหวต
02/03/2015 nutit [cs] การออกเสียงคำว่า nutit 0 โหวต
02/03/2015 nuznost [cs] การออกเสียงคำว่า nuznost 0 โหวต
02/03/2015 nůžtičky [cs] การออกเสียงคำว่า nůžtičky 0 โหวต
02/03/2015 sedávat [cs] การออกเสียงคำว่า sedávat 0 โหวต
02/03/2015 nymfa [cs] การออกเสียงคำว่า nymfa 0 โหวต
02/03/2015 nyvý [cs] การออกเสียงคำว่า nyvý 0 โหวต
02/03/2015 počatý [cs] การออกเสียงคำว่า počatý 0 โหวต
02/03/2015 rovník [cs] การออกเสียงคำว่า rovník 0 โหวต
02/03/2015 podemlít [cs] การออกเสียงคำว่า podemlít 0 โหวต
02/03/2015 podkopat [cs] การออกเสียงคำว่า podkopat 0 โหวต
02/03/2015 modrooký [cs] การออกเสียงคำว่า modrooký 0 โหวต
02/03/2015 nynějšek [cs] การออกเสียงคำว่า nynějšek 0 โหวต
02/03/2015 podchod [cs] การออกเสียงคำว่า podchod 0 โหวต
02/03/2015 František Čáp [cs] การออกเสียงคำว่า František Čáp 0 โหวต
02/03/2015 mrakodrap [cs] การออกเสียงคำว่า mrakodrap 0 โหวต
02/03/2015 Petr Čtvrtníček [cs] การออกเสียงคำว่า Petr Čtvrtníček 0 โหวต
28/10/2014 mládenecký [cs] การออกเสียงคำว่า mládenecký 0 โหวต
28/10/2014 předměstí [cs] การออกเสียงคำว่า předměstí 0 โหวต
28/10/2014 zhola [cs] การออกเสียงคำว่า zhola 0 โหวต
28/10/2014 potkat [cs] การออกเสียงคำว่า potkat 0 โหวต