วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/07/2020 бербер [ru] การออกเสียง : бербер 0 โหวต
13/07/2020 трюкачество [ru] การออกเสียง : трюкачество 0 โหวต
13/07/2020 парадность [ru] การออกเสียง : парадность 0 โหวต
13/07/2020 умытый [ru] การออกเสียง : умытый 0 โหวต
13/07/2020 Кировабад [ru] การออกเสียง : Кировабад 0 โหวต
06/07/2020 возмущаться [ru] การออกเสียง : возмущаться 0 โหวต
06/07/2020 Алексеев [ru] การออกเสียง : Алексеев 0 โหวต
06/07/2020 Лопаткин [ru] การออกเสียง : Лопаткин 0 โหวต
06/07/2020 кажимость [ru] การออกเสียง : кажимость 0 โหวต
06/07/2020 докатавшийся [ru] การออกเสียง : докатавшийся 0 โหวต
06/07/2020 нерушимо [ru] การออกเสียง : нерушимо 0 โหวต
06/07/2020 слепнущий [ru] การออกเสียง : слепнущий 0 โหวต
06/07/2020 пасмурность [ru] การออกเสียง : пасмурность 0 โหวต
06/07/2020 откачанный [ru] การออกเสียง : откачанный 0 โหวต
06/07/2020 добренько [ru] การออกเสียง : добренько 0 โหวต
06/07/2020 перелечь [ru] การออกเสียง : перелечь 0 โหวต
06/07/2020 булькавший [ru] การออกเสียง : булькавший 0 โหวต
06/07/2020 приручающий [ru] การออกเสียง : приручающий 0 โหวต
06/07/2020 киснувший [ru] การออกเสียง : киснувший 0 โหวต
06/07/2020 шлёпанный [ru] การออกเสียง : шлёпанный 0 โหวต
06/07/2020 пикирующий [ru] การออกเสียง : пикирующий 0 โหวต
06/07/2020 отогнувшийся [ru] การออกเสียง : отогнувшийся 0 โหวต
06/07/2020 откидать [ru] การออกเสียง : откидать 0 โหวต
06/07/2020 всратость [ru] การออกเสียง : всратость 0 โหวต
06/07/2020 отстиранный [ru] การออกเสียง : отстиранный 0 โหวต
06/07/2020 чернокнижный [ru] การออกเสียง : чернокнижный 0 โหวต
06/07/2020 правобережье [ru] การออกเสียง : правобережье 0 โหวต
06/07/2020 припорошивший [ru] การออกเสียง : припорошивший 0 โหวต
06/07/2020 инвертирующий [ru] การออกเสียง : инвертирующий 0 โหวต
06/07/2020 покато [ru] การออกเสียง : покато 0 โหวต