ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/07/2019 Barberanes [ca] การออกเสียง : Barberanes 0 โหวต
07/07/2019 les Barberanes [ca] การออกเสียง : les Barberanes 0 โหวต
07/07/2019 Mas Barbosa [ca] การออกเสียง : Mas Barbosa 0 โหวต
07/07/2019 Molí Barceló [ca] การออกเสียง : Molí Barceló 0 โหวต
07/07/2019 lo Barceloní [ca] การออกเสียง : lo Barceloní 0 โหวต
07/07/2019 bosc de Barcons [ca] การออกเสียง : bosc de Barcons 0 โหวต
07/07/2019 llau de Bardaleda [ca] การออกเสียง : llau de Bardaleda 0 โหวต
07/07/2019 Torre Bardaleta [ca] การออกเสียง : Torre Bardaleta 0 โหวต
07/07/2019 bosc de la Bardera [ca] การออกเสียง : bosc de la Bardera 0 โหวต
07/07/2019 coma de Barbó [ca] การออกเสียง : coma de Barbó 0 โหวต
07/07/2019 Borda Bardina [ca] การออกเสียง : Borda Bardina 0 โหวต
07/07/2019 Bardines [ca] การออกเสียง : Bardines 0 โหวต
07/07/2019 la Bardissa [ca] การออกเสียง : la Bardissa 0 โหวต
07/07/2019 Mas de Barcelona [ca] การออกเสียง : Mas de Barcelona 0 โหวต
07/07/2019 port de Barcelona [ca] การออกเสียง : port de Barcelona 0 โหวต
07/07/2019 Molí de la Bardissa [ca] การออกเสียง : Molí de la Bardissa 0 โหวต
07/07/2019 Mas del Barceloní [ca] การออกเสียง : Mas del Barceloní 0 โหวต
07/07/2019 la Barcina [ca] การออกเสียง : la Barcina 0 โหวต
07/07/2019 pas de la Barcina [ca] การออกเสียง : pas de la Barcina 0 โหวต
07/07/2019 rapaç [ca] การออกเสียง : rapaç 0 โหวต
07/07/2019 Torre Bardagí [ca] การออกเสียง : Torre Bardagí 0 โหวต
07/07/2019 Can Bareia [ca] การออกเสียง : Can Bareia 0 โหวต
07/07/2019 sureda d'en Bareia [ca] การออกเสียง : sureda d'en Bareia 0 โหวต
07/07/2019 Bargalló [ca] การออกเสียง : Bargalló 0 โหวต
07/07/2019 Bardés [ca] การออกเสียง : Bardés 0 โหวต
07/07/2019 les Bardes [ca] การออกเสียง : les Bardes 0 โหวต
07/07/2019 Can Bargalló [ca] การออกเสียง : Can Bargalló 0 โหวต
07/07/2019 serra d'en Bardina [ca] การออกเสียง : serra d'en Bardina 0 โหวต
07/07/2019 lo Bargalló [ca] การออกเสียง : lo Bargalló 0 โหวต
07/07/2019 Es Bargues [ca] การออกเสียง : Es Bargues 0 โหวต