ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/02/2016 comenzar a [es] การออกเสียง : comenzar a 0 โหวต
17/02/2016 generación espontánea [es] การออกเสียง : generación espontánea 0 โหวต
17/02/2016 hacer zapping [es] การออกเสียง : hacer zapping 0 โหวต
17/02/2016 convencerme [es] การออกเสียง : convencerme 0 โหวต
17/02/2016 frito con mucho aceite [es] การออกเสียง : frito con mucho aceite 0 โหวต
17/02/2016 cocido en el horno [es] การออกเสียง : cocido en el horno 0 โหวต
16/02/2016 neutrón [es] การออกเสียง : neutrón 0 โหวต
16/02/2016 luciéramos [es] การออกเสียง : luciéramos 0 โหวต
15/02/2016 chimpancé [es] การออกเสียง : chimpancé 1 โหวต
15/02/2016 huevo [es] การออกเสียง : huevo 0 โหวต
15/02/2016 nuez [es] การออกเสียง : nuez 1 โหวต
15/02/2016 noningentésimo [es] การออกเสียง : noningentésimo 0 โหวต
15/02/2016 raza [es] การออกเสียง : raza 2 โหวต
15/02/2016 beneficio neto [es] การออกเสียง : beneficio neto 0 โหวต
15/02/2016 a excepción de [es] การออกเสียง : a excepción de 0 โหวต
15/02/2016 dieciocho [es] การออกเสียง : dieciocho 0 โหวต
15/02/2016 cuadringentésimo [es] การออกเสียง : cuadringentésimo 0 โหวต
15/02/2016 sollozar [es] การออกเสียง : sollozar 0 โหวต
15/02/2016 cabezón [es] การออกเสียง : cabezón 0 โหวต
15/02/2016 encía [es] การออกเสียง : encía 0 โหวต
15/02/2016 conducir [es] การออกเสียง : conducir 1 โหวต
15/02/2016 hacer [es] การออกเสียง : hacer -1 โหวต
15/02/2016 ambicioso [es] การออกเสียง : ambicioso 0 โหวต
15/02/2016 decimonoveno [es] การออกเสียง : decimonoveno 0 โหวต
15/02/2016 estupideces [es] การออกเสียง : estupideces 0 โหวต
15/02/2016 necesitar [es] การออกเสียง : necesitar 0 โหวต
15/02/2016 Andalucía [es] การออกเสียง : Andalucía 0 โหวต
15/02/2016 septingentésimo [es] การออกเสียง : septingentésimo 0 โหวต
15/02/2016 cabezona [es] การออกเสียง : cabezona 0 โหวต
15/02/2016 obedecer [es] การออกเสียง : obedecer 0 โหวต