ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/03/2016 Enrique Martín [es] การออกเสียง : Enrique Martín 0 โหวต
04/03/2016 Alejandro Remiro [es] การออกเสียง : Alejandro Remiro 0 โหวต
04/03/2016 Aitor Buñuel [es] การออกเสียง : Aitor Buñuel 0 โหวต
04/03/2016 Egoitz Magdaleno [es] การออกเสียง : Egoitz Magdaleno -1 โหวต
04/03/2016 Julen Arellano [es] การออกเสียง : Julen Arellano 0 โหวต
04/03/2016 Mikel Vesga [es] การออกเสียง : Mikel Vesga 0 โหวต
04/03/2016 Cristian Giles [es] การออกเสียง : Cristian Giles 0 โหวต
04/03/2016 Asier Villalibre [es] การออกเสียง : Asier Villalibre 0 โหวต
04/03/2016 Unai Bilbao [es] การออกเสียง : Unai Bilbao 0 โหวต
04/03/2016 Iñigo Córdoba [es] การออกเสียง : Iñigo Córdoba 0 โหวต
04/03/2016 Gorka Santamaría [es] การออกเสียง : Gorka Santamaría 0 โหวต
04/03/2016 Aritz Egüaras [es] การออกเสียง : Aritz Egüaras 0 โหวต
04/03/2016 Gorka Giralt [es] การออกเสียง : Gorka Giralt 0 โหวต
04/03/2016 Maddi Torre [es] การออกเสียง : Maddi Torre 0 โหวต
04/03/2016 Aitor Seguin [es] การออกเสียง : Aitor Seguin 0 โหวต
04/03/2016 Vanesa Gimbert [es] การออกเสียง : Vanesa Gimbert 0 โหวต
04/03/2016 Xabier Barace [es] การออกเสียง : Xabier Barace 0 โหวต
04/03/2016 Samuel Goñi [es] การออกเสียง : Samuel Goñi 0 โหวต
04/03/2016 Julen Goñi [es] การออกเสียง : Julen Goñi 0 โหวต
04/03/2016 Julen Monreal [es] การออกเสียง : Julen Monreal 0 โหวต
04/03/2016 Joana Flaviano [es] การออกเสียง : Joana Flaviano 0 โหวต
04/03/2016 Sergio Amatriain [es] การออกเสียง : Sergio Amatriain 0 โหวต
04/03/2016 A qué te dedicas [es] การออกเสียง : A qué te dedicas 0 โหวต
04/03/2016 Cuántos años tienes [es] การออกเสียง : Cuántos años tienes 0 โหวต
04/03/2016 Cuál es tu color favorito [es] การออกเสียง : Cuál es tu color favorito 0 โหวต
04/03/2016 ¿Por qué no te callas? [es] การออกเสียง : ¿Por qué no te callas? 0 โหวต
04/03/2016 Qué haces para divertirte [es] การออกเสียง : Qué haces para divertirte 0 โหวต
04/03/2016 Álvaro Messeguer [es] การออกเสียง : Álvaro Messeguer 0 โหวต
04/03/2016 traicionaron [es] การออกเสียง : traicionaron 0 โหวต
04/03/2016 lupuna [es] การออกเสียง : lupuna 0 โหวต