ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/03/2016 Enrique Martín [es] การออกเสียงคำว่า Enrique Martín คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2016 Alejandro Remiro [es] การออกเสียงคำว่า Alejandro Remiro คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2016 Aitor Buñuel [es] การออกเสียงคำว่า Aitor Buñuel คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2016 Egoitz Magdaleno [es] การออกเสียงคำว่า Egoitz Magdaleno คะแนนโหวต -1 คะแนน
04/03/2016 Julen Arellano [es] การออกเสียงคำว่า Julen Arellano คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2016 Mikel Vesga [es] การออกเสียงคำว่า Mikel Vesga คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2016 Cristian Giles [es] การออกเสียงคำว่า Cristian Giles คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2016 Asier Villalibre [es] การออกเสียงคำว่า Asier Villalibre คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2016 Unai Bilbao [es] การออกเสียงคำว่า Unai Bilbao คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2016 Iñigo Córdoba [es] การออกเสียงคำว่า Iñigo Córdoba คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2016 Gorka Santamaría [es] การออกเสียงคำว่า Gorka Santamaría คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2016 Aritz Egüaras [es] การออกเสียงคำว่า Aritz Egüaras คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2016 Gorka Giralt [es] การออกเสียงคำว่า Gorka Giralt คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2016 Maddi Torre [es] การออกเสียงคำว่า Maddi Torre คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2016 Aitor Seguin [es] การออกเสียงคำว่า Aitor Seguin คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2016 Vanesa Gimbert [es] การออกเสียงคำว่า Vanesa Gimbert คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2016 Xabier Barace [es] การออกเสียงคำว่า Xabier Barace คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2016 Samuel Goñi [es] การออกเสียงคำว่า Samuel Goñi คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2016 Julen Goñi [es] การออกเสียงคำว่า Julen Goñi คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2016 Julen Monreal [es] การออกเสียงคำว่า Julen Monreal คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2016 Joana Flaviano [es] การออกเสียงคำว่า Joana Flaviano คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2016 Sergio Amatriain [es] การออกเสียงคำว่า Sergio Amatriain คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2016 Cómo te llamas [es] การออกเสียงคำว่า Cómo te llamas คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2016 A qué te dedicas [es] การออกเสียงคำว่า A qué te dedicas คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2016 Cuántos años tienes [es] การออกเสียงคำว่า Cuántos años tienes คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2016 Cuál es tu color favorito [es] การออกเสียงคำว่า Cuál es tu color favorito คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2016 ¿Por qué no te callas? [es] การออกเสียงคำว่า ¿Por qué no te callas? คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2016 Qué haces para divertirte [es] การออกเสียงคำว่า Qué haces para divertirte คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2016 Álvaro Messeguer [es] การออกเสียงคำว่า Álvaro Messeguer คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2016 traicionaron [es] การออกเสียงคำว่า traicionaron คะแนนโหวต 0 คะแนน