ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
15/02/2016 espacio cibernético [es] การออกเสียง : espacio cibernético 0 โหวต
15/02/2016 cené [es] การออกเสียง : cené 1 โหวต
15/02/2016 balacear [es] การออกเสียง : balacear 0 โหวต
14/02/2016 con frecuencia [es] การออกเสียง : con frecuencia 1 โหวต
14/02/2016 plaza [es] การออกเสียง : plaza 0 โหวต
14/02/2016 hace fresco [es] การออกเสียง : hace fresco 0 โหวต
14/02/2016 chinita [es] การออกเสียง : chinita 0 โหวต
14/02/2016 cocido en agua [es] การออกเสียง : cocido en agua 0 โหวต
14/02/2016 cocer en agua [es] การออกเสียง : cocer en agua 0 โหวต
13/02/2016 sexcentésimo [es] การออกเสียง : sexcentésimo 0 โหวต
13/02/2016 a continuación [es] การออกเสียง : a continuación 0 โหวต
13/02/2016 ejecución sumaria [es] การออกเสียง : ejecución sumaria 0 โหวต
13/02/2016 carnicero [es] การออกเสียง : carnicero 0 โหวต
13/02/2016 capaz [es] การออกเสียง : capaz 0 โหวต
13/02/2016 gracioso [es] การออกเสียง : gracioso 0 โหวต
13/02/2016 accidente [es] การออกเสียง : accidente 1 โหวต
13/02/2016 excesiva [es] การออกเสียง : excesiva 0 โหวต
13/02/2016 vacía [es] การออกเสียง : vacía 0 โหวต
13/02/2016 suficiente [es] การออกเสียง : suficiente 1 โหวต
13/02/2016 escena [es] การออกเสียง : escena 0 โหวต
13/02/2016 parecido [es] การออกเสียง : parecido 0 โหวต
13/02/2016 ofrecer [es] การออกเสียง : ofrecer -1 โหวต
13/02/2016 ensordecedor [es] การออกเสียง : ensordecedor 0 โหวต
13/02/2016 sucesivo [es] การออกเสียง : sucesivo 0 โหวต
13/02/2016 aterciopelado [es] การออกเสียง : aterciopelado 0 โหวต
13/02/2016 cimbrar [es] การออกเสียง : cimbrar 0 โหวต
11/02/2016 la jactancia [es] การออกเสียง : la jactancia 0 โหวต
11/02/2016 trenecito [es] การออกเสียง : trenecito 0 โหวต
11/02/2016 cerveza rubia [es] การออกเสียง : cerveza rubia 0 โหวต
11/02/2016 puro y castizo [es] การออกเสียง : puro y castizo 0 โหวต