ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/05/2017 Prudencio Indurain [es] การออกเสียง : Prudencio Indurain -1 โหวต
10/05/2017 incineré [es] การออกเสียง : incineré -1 โหวต
10/05/2017 funcionario [es] การออกเสียง : funcionario 0 โหวต
04/03/2016 José Luis Mendilibar [es] การออกเสียง : José Luis Mendilibar 0 โหวต
04/03/2016 Javier Carpio [es] การออกเสียง : Javier Carpio 0 โหวต
04/03/2016 Dani Estrada [es] การออกเสียง : Dani Estrada 0 โหวต
04/03/2016 Dani Abalo [es] การออกเสียง : Dani Abalo 0 โหวต
04/03/2016 Fernando Pacheco [es] การออกเสียง : Fernando Pacheco 0 โหวต
04/03/2016 Maikel Mesa [es] การออกเสียง : Maikel Mesa 0 โหวต
04/03/2016 Pau Torres [es] การออกเสียง : Pau Torres 0 โหวต
04/03/2016 Manu Barreiro [es] การออกเสียง : Manu Barreiro 0 โหวต
04/03/2016 David Torres [es] การออกเสียง : David Torres 0 โหวต
04/03/2016 Sergio Mora [es] การออกเสียง : Sergio Mora 0 โหวต
04/03/2016 Sergio Llamas [es] การออกเสียง : Sergio Llamas 0 โหวต
04/03/2016 Hernán Bernardello [es] การออกเสียง : Hernán Bernardello 0 โหวต
04/03/2016 Jon Ander Felipe [es] การออกเสียง : Jon Ander Felipe 0 โหวต
04/03/2016 Facundo Guichón [es] การออกเสียง : Facundo Guichón 0 โหวต
04/03/2016 Dani Pacheco [es] การออกเสียง : Dani Pacheco 0 โหวต
04/03/2016 Javier Flaño [es] การออกเสียง : Javier Flaño 0 โหวต
04/03/2016 José Bordalás [es] การออกเสียง : José Bordalás 0 โหวต
04/03/2016 Antonio Otegui [es] การออกเสียง : Antonio Otegui 0 โหวต
04/03/2016 Miguel Olavide [es] การออกเสียง : Miguel Olavide 0 โหวต
04/03/2016 Alex Berenguer [es] การออกเสียง : Alex Berenguer 0 โหวต
04/03/2016 Miguel Ángel De las Cuevas [es] การออกเสียง : Miguel Ángel De las Cuevas 0 โหวต
04/03/2016 Miguel Flaño [es] การออกเสียง : Miguel Flaño 0 โหวต
04/03/2016 Roberto Torres [es] การออกเสียง : Roberto Torres 0 โหวต
04/03/2016 Oier Sanjurjo [es] การออกเสียง : Oier Sanjurjo 1 โหวต
04/03/2016 Cayetano Bonnin [es] การออกเสียง : Cayetano Bonnin 0 โหวต
04/03/2016 Mikel Merino [es] การออกเสียง : Mikel Merino 0 โหวต
04/03/2016 Oscar Gil [es] การออกเสียง : Oscar Gil 0 โหวต