ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
01/03/2016 Iñigo García [es] การออกเสียง : Iñigo García 0 โหวต
01/03/2016 Eneko Martínez [es] การออกเสียง : Eneko Martínez 0 โหวต
01/03/2016 Yeray Alvarez [es] การออกเสียง : Yeray Alvarez 0 โหวต
01/03/2016 Manu García [es] การออกเสียง : Manu García 0 โหวต
01/03/2016 Iñaki Sáenz [es] การออกเสียง : Iñaki Sáenz 0 โหวต
01/03/2016 Mario Fernández [es] การออกเสียง : Mario Fernández 0 โหวต
01/03/2016 Oyarzábal [es] การออกเสียง : Oyarzábal 0 โหวต
01/03/2016 José Ángel Ziganda [es] การออกเสียง : José Ángel Ziganda 0 โหวต
01/03/2016 Miguel Díaz [es] การออกเสียง : Miguel Díaz 0 โหวต
01/03/2016 David García [es] การออกเสียง : David García 0 โหวต
01/03/2016 Juan Francisco Martínez [es] การออกเสียง : Juan Francisco Martínez 0 โหวต
01/03/2016 Manuel Sánchez [es] การออกเสียง : Manuel Sánchez 0 โหวต
01/03/2016 Arkaitz Ruiz [es] การออกเสียง : Arkaitz Ruiz -1 โหวต
01/03/2016 José García [es] การออกเสียง : José García 0 โหวต
01/03/2016 Jaime Zumalakarregui [es] การออกเสียง : Jaime Zumalakarregui 0 โหวต
01/03/2016 Ayer los obreros comenzaban a picar. [es] การออกเสียง : Ayer los obreros comenzaban a picar. 0 โหวต
01/03/2016 Comenzaban [es] การออกเสียง : Comenzaban 0 โหวต
01/03/2016 María Erauncetamurguil [es] การออกเสียง : María Erauncetamurguil 0 โหวต
01/03/2016 Yaiza Lázaro [es] การออกเสียง : Yaiza Lázaro 0 โหวต
01/03/2016 Iñigo Zabalo [es] การออกเสียง : Iñigo Zabalo 0 โหวต
01/03/2016 Iván García [es] การออกเสียง : Iván García 0 โหวต
01/03/2016 Lara González [es] การออกเสียง : Lara González 0 โหวต
01/03/2016 Aránzazu Muguruza [es] การออกเสียง : Aránzazu Muguruza 0 โหวต
01/03/2016 María Aránzazu Gómez [es] การออกเสียง : María Aránzazu Gómez 0 โหวต
01/03/2016 Izaskun García [es] การออกเสียง : Izaskun García 0 โหวต
01/03/2016 Naiara Díez [es] การออกเสียง : Naiara Díez 0 โหวต
01/03/2016 Ibai Gómez [es] การออกเสียง : Ibai Gómez 0 โหวต
01/03/2016 Héctor Hernández [es] การออกเสียง : Héctor Hernández 0 โหวต
01/03/2016 Álex Suárez [es] การออกเสียง : Álex Suárez 0 โหวต
01/03/2016 Mikel Oyarzabal [es] การออกเสียง : Mikel Oyarzabal 0 โหวต