ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
16/05/2010 La Cañiza [es] การออกเสียง : La Cañiza โดย antowalad
16/05/2010 Cambados [es] การออกเสียง : Cambados โดย antowalad
16/05/2010 Vilanova de Arousa [es] การออกเสียง : Vilanova de Arousa โดย antowalad
16/05/2010 tui [es] การออกเสียง : tui โดย vetustense
16/05/2010 tomiño [es] การออกเสียง : tomiño โดย antowalad
16/05/2010 Sotomayor [es] การออกเสียง : Sotomayor โดย antowalad
16/05/2010 Silleda [es] การออกเสียง : Silleda โดย antowalad
16/05/2010 Redondela [es] การออกเสียง : Redondela โดย antowalad
16/05/2010 Ponteareas [es] การออกเสียง : Ponteareas โดย antowalad
16/05/2010 Nigrán [es] การออกเสียง : Nigrán โดย antowalad
16/05/2010 Las Gabias [es] การออกเสียง : Las Gabias โดย antowalad
16/05/2010 Illora [es] การออกเสียง : Illora โดย antowalad
16/05/2010 La Zubia [es] การออกเสียง : La Zubia โดย antowalad
16/05/2010 recortando [es] การออกเสียง : recortando โดย Karurosa
16/05/2010 extractando [es] การออกเสียง : extractando โดย vetustense
16/05/2010 encogiendo [es] การออกเสียง : encogiendo โดย Karurosa
16/05/2010 condensada [es] การออกเสียง : condensada โดย antowalad
16/05/2010 resumida [es] การออกเสียง : resumida โดย antowalad
16/05/2010 recortada [es] การออกเสียง : recortada โดย antowalad
16/05/2010 extractada [es] การออกเสียง : extractada โดย antowalad
16/05/2010 encogida [es] การออกเสียง : encogida โดย Karurosa
16/05/2010 abrevié [es] การออกเสียง : abrevié โดย Karurosa
16/05/2010 condensé [es] การออกเสียง : condensé โดย vetustense
16/05/2010 resumí [es] การออกเสียง : resumí โดย Karurosa
16/05/2010 recorté [es] การออกเสียง : recorté โดย antowalad
16/05/2010 reduje [es] การออกเสียง : reduje โดย Karurosa
16/05/2010 encogí [es] การออกเสียง : encogí โดย juanmanuelv
16/05/2010 abreviaría [es] การออกเสียง : abreviaría โดย vetustense
16/05/2010 condensaría [es] การออกเสียง : condensaría โดย Karurosa
16/05/2010 recortaría [es] การออกเสียง : recortaría โดย antowalad