ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/12/2012 Issaquah [en] การออกเสียงคำว่า Issaquah คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/12/2012 Contrabassoon [en] การออกเสียงคำว่า Contrabassoon คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/12/2012 Overtone [en] การออกเสียงคำว่า Overtone คะแนนโหวต 1 คะแนน
18/12/2012 Hammered dulcimer [en] การออกเสียงคำว่า Hammered dulcimer คะแนนโหวต -1 คะแนน
18/12/2012 chromosome [en] การออกเสียงคำว่า chromosome คะแนนโหวต -1 คะแนน
18/12/2012 viola (music) [en] การออกเสียงคำว่า viola (music) คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/12/2012 allegro [en] การออกเสียงคำว่า allegro คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/12/2012 harp [en] การออกเสียงคำว่า harp คะแนนโหวต 1 คะแนน
18/12/2012 polonaise [en] การออกเสียงคำว่า polonaise คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/12/2012 bass [en] การออกเสียงคำว่า bass คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/12/2012 boogied [en] การออกเสียงคำว่า boogied คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/12/2012 oboist [en] การออกเสียงคำว่า oboist คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/12/2012 euphonium [en] การออกเสียงคำว่า euphonium คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/12/2012 saxophonist [en] การออกเสียงคำว่า saxophonist คะแนนโหวต -1 คะแนน
18/12/2012 organist [en] การออกเสียงคำว่า organist คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/12/2012 harmonium [en] การออกเสียงคำว่า harmonium คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/12/2012 xylophonist [en] การออกเสียงคำว่า xylophonist คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/12/2012 marimba [en] การออกเสียงคำว่า marimba คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/12/2012 mandolin [en] การออกเสียงคำว่า mandolin คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/12/2012 conga [en] การออกเสียงคำว่า conga คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/12/2012 signum [en] การออกเสียงคำว่า signum คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/12/2012 scientifically [en] การออกเสียงคำว่า scientifically คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/12/2012 meteorology [en] การออกเสียงคำว่า meteorology คะแนนโหวต 1 คะแนน
18/12/2012 virologist [en] การออกเสียงคำว่า virologist คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/12/2012 archaeology [en] การออกเสียงคำว่า archaeology คะแนนโหวต -1 คะแนน
18/12/2012 gravimetric [en] การออกเสียงคำว่า gravimetric คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/12/2012 continuum [en] การออกเสียงคำว่า continuum คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/12/2012 phyllotaxis [en] การออกเสียงคำว่า phyllotaxis คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/12/2012 biogeochemical [en] การออกเสียงคำว่า biogeochemical คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/12/2012 observable [en] การออกเสียงคำว่า observable คะแนนโหวต 0 คะแนน