ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
18/12/2012 Issaquah [en] Issaquah การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/12/2012 Contrabassoon [en] Contrabassoon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/12/2012 Overtone [en] Overtone การออกเสียง 1คะแนนโหวต
18/12/2012 Hammered dulcimer [en] Hammered dulcimer การออกเสียง -1คะแนนโหวต
18/12/2012 chromosome [en] chromosome การออกเสียง -1คะแนนโหวต
18/12/2012 viola (music) [en] viola (music) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/12/2012 allegro [en] allegro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/12/2012 harp [en] harp การออกเสียง 1คะแนนโหวต
18/12/2012 polonaise [en] polonaise การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/12/2012 bass [en] bass การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/12/2012 boogied [en] boogied การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/12/2012 oboist [en] oboist การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/12/2012 euphonium [en] euphonium การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/12/2012 saxophonist [en] saxophonist การออกเสียง -1คะแนนโหวต
18/12/2012 organist [en] organist การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/12/2012 harmonium [en] harmonium การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/12/2012 xylophonist [en] xylophonist การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/12/2012 marimba [en] marimba การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/12/2012 mandolin [en] mandolin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/12/2012 conga [en] conga การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/12/2012 signum [en] signum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/12/2012 scientifically [en] scientifically การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/12/2012 meteorology [en] meteorology การออกเสียง 1คะแนนโหวต
18/12/2012 virologist [en] virologist การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/12/2012 archaeology [en] archaeology การออกเสียง -1คะแนนโหวต
18/12/2012 gravimetric [en] gravimetric การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/12/2012 continuum [en] continuum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/12/2012 phyllotaxis [en] phyllotaxis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/12/2012 biogeochemical [en] biogeochemical การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/12/2012 observable [en] observable การออกเสียง 0คะแนนโหวต