ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
09/11/2011 Griscelli [it] Griscelli การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2011 cretonne [it] cretonne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2011 nosologia [it] nosologia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2011 obduzione [it] obduzione การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2011 colorimetria [it] colorimetria การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2011 liberalizzazione [it] liberalizzazione การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2011 autopsia [it] autopsia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2011 Paolozzi [it] Paolozzi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2011 abecedari [it] abecedari การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2011 stagflazione [it] stagflazione การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2011 teologia [it] teologia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/11/2011 cosmografia [it] cosmografia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/11/2011 vicepresidente [it] vicepresidente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/11/2011 oscuramento [it] oscuramento การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/11/2011 soggolo [it] soggolo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/11/2011 viabilità [it] viabilità การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/11/2011 teodolite [it] teodolite การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/11/2011 arrampicare [it] arrampicare การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/11/2011 Latte e Miele [it] Latte e Miele การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/11/2011 chiacchierona [it] chiacchierona การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/09/2011 caratura [it] caratura การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2011 smarrita [it] smarrita การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2011 caravella [it] caravella การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2011 Savoia [it] Savoia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2011 Senigallia [it] Senigallia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2011 mi chiamo [it] mi chiamo การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/09/2011 caratterino [it] caratterino การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2011 razza di cani [it] razza di cani การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2011 liquori [it] liquori การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2011 chilogrammo [it] chilogrammo การออกเสียง 0คะแนนโหวต