ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/11/2011 Griscelli [it] การออกเสียงคำว่า Griscelli คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2011 cretonne [it] การออกเสียงคำว่า cretonne คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2011 nosologia [it] การออกเสียงคำว่า nosologia คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2011 obduzione [it] การออกเสียงคำว่า obduzione คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2011 colorimetria [it] การออกเสียงคำว่า colorimetria คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2011 liberalizzazione [it] การออกเสียงคำว่า liberalizzazione คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2011 autopsia [it] การออกเสียงคำว่า autopsia คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2011 Paolozzi [it] การออกเสียงคำว่า Paolozzi คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2011 abecedari [it] การออกเสียงคำว่า abecedari คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2011 stagflazione [it] การออกเสียงคำว่า stagflazione คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2011 teologia [it] การออกเสียงคำว่า teologia คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/11/2011 cosmografia [it] การออกเสียงคำว่า cosmografia คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/11/2011 vicepresidente [it] การออกเสียงคำว่า vicepresidente คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/11/2011 oscuramento [it] การออกเสียงคำว่า oscuramento คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/11/2011 soggolo [it] การออกเสียงคำว่า soggolo คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/11/2011 viabilità [it] การออกเสียงคำว่า viabilità คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/11/2011 teodolite [it] การออกเสียงคำว่า teodolite คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/11/2011 arrampicare [it] การออกเสียงคำว่า arrampicare คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/11/2011 Latte e Miele [it] การออกเสียงคำว่า Latte e Miele คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/11/2011 chiacchierona [it] การออกเสียงคำว่า chiacchierona คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/09/2011 caratura [it] การออกเสียงคำว่า caratura คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2011 smarrita [it] การออกเสียงคำว่า smarrita คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2011 caravella [it] การออกเสียงคำว่า caravella คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2011 Savoia [it] การออกเสียงคำว่า Savoia คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2011 Senigallia [it] การออกเสียงคำว่า Senigallia คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2011 mi chiamo [it] การออกเสียงคำว่า mi chiamo คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/09/2011 caratterino [it] การออกเสียงคำว่า caratterino คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2011 razza di cani [it] การออกเสียงคำว่า razza di cani คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2011 liquori [it] การออกเสียงคำว่า liquori คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2011 chilogrammo [it] การออกเสียงคำว่า chilogrammo คะแนนโหวต 0 คะแนน