ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
04/01/2011 ата [tt] ата การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/01/2011 артлы [tt] артлы การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/01/2011 аннары [tt] аннары การออกเสียง -1คะแนนโหวต
04/01/2011 апа [tt] апа การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/01/2011 ахры [tt] ахры การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/01/2011 ачык [tt] ачык การออกเสียง -1คะแนนโหวต
04/01/2011 аш [tt] аш การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/01/2011 Аша [tt] Аша การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/01/2011 Аяз [tt] Аяз การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/01/2011 аяк [tt] аяк การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/01/2011 бабай [tt] бабай การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/01/2011 бал [tt] бал การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/01/2011 бала [tt] бала การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/01/2011 балалар [tt] балалар การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/01/2011 балык [tt] балык การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/01/2011 бара [tt] бара การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/01/2011 Батыр [tt] Батыр การออกเสียง -1คะแนนโหวต
04/01/2011 башта [tt] башта การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/01/2011 башка [tt] башка การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/01/2011 Баскан [tt] Баскан การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/01/2011 барысын [tt] барысын การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/01/2011 барлык [tt] барлык การออกเสียง -1คะแนนโหวต
04/01/2011 барыбер [tt] барыбер การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/01/2011 кыз [tt] кыз การออกเสียง -1คะแนนโหวต
04/01/2011 барырга [tt] барырга การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/01/2011 Диңгез [tt] Диңгез การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/01/2011 дип [tt] дип การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/01/2011 диярлек [tt] диярлек การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/01/2011 ерак [tt] ерак การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/01/2011 еш [tt] еш การออกเสียง 0คะแนนโหวต