ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/01/2011 ата [tt] การออกเสียงคำว่า ата คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/01/2011 артлы [tt] การออกเสียงคำว่า артлы คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/01/2011 аннары [tt] การออกเสียงคำว่า аннары คะแนนโหวต -1 คะแนน
04/01/2011 апа [tt] การออกเสียงคำว่า апа คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/01/2011 ахры [tt] การออกเสียงคำว่า ахры คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/01/2011 ачык [tt] การออกเสียงคำว่า ачык คะแนนโหวต -1 คะแนน
04/01/2011 аш [tt] การออกเสียงคำว่า аш คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/01/2011 Аша [tt] การออกเสียงคำว่า Аша คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/01/2011 Аяз [tt] การออกเสียงคำว่า Аяз คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/01/2011 аяк [tt] การออกเสียงคำว่า аяк คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/01/2011 бабай [tt] การออกเสียงคำว่า бабай คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/01/2011 бал [tt] การออกเสียงคำว่า бал คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/01/2011 бала [tt] การออกเสียงคำว่า бала คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/01/2011 балалар [tt] การออกเสียงคำว่า балалар คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/01/2011 балык [tt] การออกเสียงคำว่า балык คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/01/2011 бара [tt] การออกเสียงคำว่า бара คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/01/2011 Батыр [tt] การออกเสียงคำว่า Батыр คะแนนโหวต -1 คะแนน
04/01/2011 башта [tt] การออกเสียงคำว่า башта คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/01/2011 башка [tt] การออกเสียงคำว่า башка คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/01/2011 Баскан [tt] การออกเสียงคำว่า Баскан คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/01/2011 барысын [tt] การออกเสียงคำว่า барысын คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/01/2011 барлык [tt] การออกเสียงคำว่า барлык คะแนนโหวต -1 คะแนน
04/01/2011 барыбер [tt] การออกเสียงคำว่า барыбер คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/01/2011 кыз [tt] การออกเสียงคำว่า кыз คะแนนโหวต -1 คะแนน
04/01/2011 барырга [tt] การออกเสียงคำว่า барырга คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/01/2011 Диңгез [tt] การออกเสียงคำว่า Диңгез คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/01/2011 дип [tt] การออกเสียงคำว่า дип คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/01/2011 диярлек [tt] การออกเสียงคำว่า диярлек คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/01/2011 ерак [tt] การออกเสียงคำว่า ерак คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/01/2011 еш [tt] การออกเสียงคำว่า еш คะแนนโหวต 0 คะแนน