ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/03/2011 Caterina Lazzarini [it] การออกเสียง : Caterina Lazzarini 0 โหวต
06/03/2011 guerresco [it] การออกเสียง : guerresco 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/03/2011 Romagna [it] การออกเสียง : Romagna 0 โหวต
06/03/2011 multiculturalità [it] การออกเสียง : multiculturalità 0 โหวต
06/03/2011 multifunzionalità [it] การออกเสียง : multifunzionalità 0 โหวต
06/03/2011 multicanalità [it] การออกเสียง : multicanalità 0 โหวต
06/03/2011 multilateralismo [it] การออกเสียง : multilateralismo 0 โหวต
06/03/2011 multimedialità [it] การออกเสียง : multimedialità 0 โหวต
06/03/2011 multimetro [it] การออกเสียง : multimetro 0 โหวต
06/03/2011 multipara [it] การออกเสียง : multipara 0 โหวต
06/03/2011 multiplatore [it] การออกเสียง : multiplatore 0 โหวต
06/03/2011 multipolarità [it] การออกเสียง : multipolarità 0 โหวต
06/03/2011 multiprocessore [it] การออกเสียง : multiprocessore 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/03/2011 multiproprietà [it] การออกเสียง : multiproprietà 0 โหวต
06/03/2011 multiprogrammazione [it] การออกเสียง : multiprogrammazione 0 โหวต
06/03/2011 multitrapianto [it] การออกเสียง : multitrapianto 0 โหวต
06/03/2011 multivisione [it] การออกเสียง : multivisione 0 โหวต
06/03/2011 mummificare [it] การออกเสียง : mummificare 0 โหวต
06/03/2011 mummificarsi [it] การออกเสียง : mummificarsi 0 โหวต
06/03/2011 multicanale [it] การออกเสียง : multicanale 0 โหวต
06/03/2011 multicomponente [it] การออกเสียง : multicomponente 0 โหวต
06/03/2011 multidisciplinare [it] การออกเสียง : multidisciplinare 0 โหวต
06/03/2011 multietnico [it] การออกเสียง : multietnico 0 โหวต
06/03/2011 multiflash [it] การออกเสียง : multiflash 0 โหวต
06/03/2011 multifunzione [it] การออกเสียง : multifunzione 0 โหวต
06/03/2011 multigrado [it] การออกเสียง : multigrado 0 โหวต
06/03/2011 multilaterale [it] การออกเสียง : multilaterale 0 โหวต
06/03/2011 multilingue [it] การออกเสียง : multilingue 0 โหวต
06/03/2011 multilustre [it] การออกเสียง : multilustre 0 โหวต
06/03/2011 multimiliardario [it] การออกเสียง : multimiliardario 0 โหวต