ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
16/11/2010 antisense [en] การออกเสียงคำว่า antisense คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/11/2010 wigging [en] การออกเสียงคำว่า wigging คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/11/2010 trehalose [en] การออกเสียงคำว่า trehalose คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/11/2010 soothill [en] การออกเสียงคำว่า soothill คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/11/2010 telerobot [en] การออกเสียงคำว่า telerobot คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/11/2010 victuals [en] การออกเสียงคำว่า victuals คะแนนโหวต 4 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/11/2010 diffusional [en] การออกเสียงคำว่า diffusional คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/11/2010 dynamicist [en] การออกเสียงคำว่า dynamicist คะแนนโหวต 0 คะแนน