ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
16/11/2010 antisense [en] antisense การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/11/2010 wigging [en] wigging การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/11/2010 trehalose [en] trehalose การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/11/2010 soothill [en] soothill การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/11/2010 telerobot [en] telerobot การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/11/2010 victuals [en] victuals การออกเสียง 4คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/11/2010 diffusional [en] diffusional การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/11/2010 dynamicist [en] dynamicist การออกเสียง 0คะแนนโหวต