ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/04/2013 Garrighan [en] การออกเสียงคำว่า Garrighan คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2013 Z [en] การออกเสียงคำว่า Z คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2013 Nancy [en] การออกเสียงคำว่า Nancy คะแนนโหวต 1 คะแนน
27/04/2013 Guillermo [es] การออกเสียงคำว่า Guillermo คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2013 María Belén [es] การออกเสียงคำว่า María Belén คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2013 María Eugenia [es] การออกเสียงคำว่า María Eugenia คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2013 Juan José [es] การออกเสียงคำว่า Juan José คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2013 echo [en] การออกเสียงคำว่า echo คะแนนโหวต 2 คะแนน
27/04/2013 Manuel Portela Valladares [es] การออกเสียงคำว่า Manuel Portela Valladares คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2013 fregar los platos [es] การออกเสียงคำว่า fregar los platos คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2013 metalingüística [es] การออกเสียงคำว่า metalingüística คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2013 dulce [es] การออกเสียงคำว่า dulce คะแนนโหวต 1 คะแนน
27/04/2013 Mario [en] การออกเสียงคำว่า Mario คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2013 Marathon [en] การออกเสียงคำว่า Marathon คะแนนโหวต 2 คะแนน
27/04/2013 Manchester United [en] การออกเสียงคำว่า Manchester United คะแนนโหวต -1 คะแนน
27/04/2013 United States Secret Service [en] การออกเสียงคำว่า United States Secret Service คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2013 folding screen [en] การออกเสียงคำว่า folding screen คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2013 militarily [en] การออกเสียงคำว่า militarily คะแนนโหวต 1 คะแนน
27/04/2013 United States House of Representatives [en] การออกเสียงคำว่า United States House of Representatives คะแนนโหวต -1 คะแนน
27/04/2013 United States of America [en] การออกเสียงคำว่า United States of America คะแนนโหวต -1 คะแนน
27/04/2013 pharmacy [en] การออกเสียงคำว่า pharmacy คะแนนโหวต 2 คะแนน
27/04/2013 windmill [en] การออกเสียงคำว่า windmill คะแนนโหวต 1 คะแนน
27/04/2013 D [en] การออกเสียงคำว่า D คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2013 Rhythm And Poetry [en] การออกเสียงคำว่า Rhythm And Poetry คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2013 Peter Schickele [en] การออกเสียงคำว่า Peter Schickele คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2013 South Pole [en] การออกเสียงคำว่า South Pole คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2013 McChesney [en] การออกเสียงคำว่า McChesney คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2013 basely [en] การออกเสียงคำว่า basely คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2013 docility [en] การออกเสียงคำว่า docility คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2013 sunbathed [en] การออกเสียงคำว่า sunbathed คะแนนโหวต 1 คะแนน