ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/04/2013 Garrighan [en] การออกเสียง : Garrighan 0 โหวต
27/04/2013 Z [en] การออกเสียง : Z 0 โหวต
27/04/2013 Nancy [en] การออกเสียง : Nancy 2 โหวต
27/04/2013 Guillermo [es] การออกเสียง : Guillermo 0 โหวต
27/04/2013 María Belén [es] การออกเสียง : María Belén 0 โหวต
27/04/2013 María Eugenia [es] การออกเสียง : María Eugenia 0 โหวต
27/04/2013 Juan José [es] การออกเสียง : Juan José 0 โหวต
27/04/2013 echo [en] การออกเสียง : echo 2 โหวต
27/04/2013 Manuel Portela Valladares [es] การออกเสียง : Manuel Portela Valladares 0 โหวต
27/04/2013 fregar los platos [es] การออกเสียง : fregar los platos 0 โหวต
27/04/2013 metalingüística [es] การออกเสียง : metalingüística 0 โหวต
27/04/2013 dulce [es] การออกเสียง : dulce 1 โหวต
27/04/2013 Mario [en] การออกเสียง : Mario 0 โหวต
27/04/2013 Marathon [en] การออกเสียง : Marathon 3 โหวต
27/04/2013 Manchester United [en] การออกเสียง : Manchester United -1 โหวต
27/04/2013 folding screen [en] การออกเสียง : folding screen 0 โหวต
27/04/2013 militarily [en] การออกเสียง : militarily 1 โหวต
27/04/2013 United States of America [en] การออกเสียง : United States of America -1 โหวต
27/04/2013 pharmacy [en] การออกเสียง : pharmacy 3 โหวต
27/04/2013 windmill [en] การออกเสียง : windmill 1 โหวต
27/04/2013 D [en] การออกเสียง : D 1 โหวต
27/04/2013 Rhythm And Poetry [en] การออกเสียง : Rhythm And Poetry 0 โหวต
27/04/2013 Peter Schickele [en] การออกเสียง : Peter Schickele 0 โหวต
27/04/2013 South Pole [en] การออกเสียง : South Pole 0 โหวต
27/04/2013 McChesney [en] การออกเสียง : McChesney 0 โหวต
27/04/2013 basely [en] การออกเสียง : basely 0 โหวต
27/04/2013 docility [en] การออกเสียง : docility 0 โหวต
27/04/2013 sunbathed [en] การออกเสียง : sunbathed 1 โหวต
27/04/2013 Gloria Swanson [en] การออกเสียง : Gloria Swanson 1 โหวต
27/04/2013 pic [en] การออกเสียง : pic 0 โหวต