ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
27/04/2013 Garrighan [en] Garrighan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2013 Z [en] Z การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2013 Nancy [en] Nancy การออกเสียง 1คะแนนโหวต
27/04/2013 Guillermo [es] Guillermo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2013 María Belén [es] María Belén การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2013 María Eugenia [es] María Eugenia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2013 Juan José [es] Juan José การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2013 echo [en] echo การออกเสียง 2คะแนนโหวต
27/04/2013 Manuel Portela Valladares [es] Manuel Portela Valladares การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2013 fregar los platos [es] fregar los platos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2013 metalingüística [es] metalingüística การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2013 dulce [es] dulce การออกเสียง 1คะแนนโหวต
27/04/2013 Mario [en] Mario การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2013 Marathon [en] Marathon การออกเสียง 1คะแนนโหวต
27/04/2013 Manchester United [en] Manchester United การออกเสียง -1คะแนนโหวต
27/04/2013 United States Secret Service [en] United States Secret Service การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2013 folding screen [en] folding screen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2013 militarily [en] militarily การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2013 United States House of Representatives [en] United States House of Representatives การออกเสียง -1คะแนนโหวต
27/04/2013 United States of America [en] United States of America การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2013 pharmacy [en] pharmacy การออกเสียง 2คะแนนโหวต
27/04/2013 windmill [en] windmill การออกเสียง 1คะแนนโหวต
27/04/2013 D [en] D การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2013 Rhythm And Poetry [en] Rhythm And Poetry การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2013 Peter Schickele [en] Peter Schickele การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2013 South Pole [en] South Pole การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2013 McChesney [en] McChesney การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2013 basely [en] basely การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2013 docility [en] docility การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2013 sunbathed [en] sunbathed การออกเสียง 1คะแนนโหวต