ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
11/11/2012 yterbiu [ro] การออกเสียง : yterbiu 0 โหวต
11/11/2012 tungsten [ro] การออกเสียง : tungsten 0 โหวต
11/11/2012 galiu [ro] การออกเสียง : galiu 0 โหวต
11/11/2012 beriliu [ro] การออกเสียง : beriliu 0 โหวต
11/11/2012 fosfor [ro] การออกเสียง : fosfor 0 โหวต
11/11/2012 indiu [ro] การออกเสียง : indiu 0 โหวต
11/11/2012 litiu [ro] การออกเสียง : litiu 0 โหวต
11/11/2012 molibden [ro] การออกเสียง : molibden 0 โหวต
11/11/2012 kaliu [ro] การออกเสียง : kaliu 0 โหวต
11/11/2012 osmiu [ro] การออกเสียง : osmiu 0 โหวต
11/11/2012 tantal [ro] การออกเสียง : tantal 0 โหวต
11/11/2012 radon [ro] การออกเสียง : radon 0 โหวต
11/11/2012 Cenad [ro] การออกเสียง : Cenad 0 โหวต
11/11/2012 Serban Savu [ro] การออกเสียง : Serban Savu 0 โหวต
11/11/2012 Timișoara [ro] การออกเสียง : Timișoara 0 โหวต
11/11/2012 reședința [ro] การออกเสียง : reședința 0 โหวต
11/11/2012 Timiș [ro] การออกเสียง : Timiș 0 โหวต
11/11/2012 Numele [ro] การออกเสียง : Numele 0 โหวต
11/11/2012 județului [ro] การออกเสียง : județului 0 โหวต
11/11/2012 râul [ro] การออกเสียง : râul 0 โหวต
11/11/2012 numit [ro] การออกเสียง : numit 0 โหวต
11/11/2012 zonele [ro] การออกเสียง : zonele 0 โหวต
11/11/2012 rezidențiale [ro] การออกเสียง : rezidențiale 0 โหวต
11/11/2012 populația [ro] การออกเสียง : populația 0 โหวต
11/11/2012 localității [ro] การออกเสียง : localității 0 โหวต
11/11/2012 situează [ro] การออกเสียง : situează 0 โหวต
11/11/2012 cifrei [ro] การออกเสียง : cifrei 0 โหวต
11/11/2012 jurul [ro] การออกเสียง : jurul 0 โหวต
11/11/2012 locuitori [ro] การออกเสียง : locuitori 0 โหวต
11/11/2012 documentară [ro] การออกเสียง : documentară 0 โหวต