ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/11/2018 solicita [ro] การออกเสียง : solicita 0 โหวต
03/11/2018 Sandel [ro] การออกเสียง : Sandel 0 โหวต
03/11/2018 iubea [ro] การออกเสียง : iubea 0 โหวต
03/11/2018 împărăție [ro] การออกเสียง : împărăție 0 โหวต
03/11/2018 Ialta [ro] การออกเสียง : Ialta 0 โหวต
03/11/2018 Simferopol [ro] การออกเสียง : Simferopol 0 โหวต
03/11/2018 Criuleni [ro] การออกเสียง : Criuleni 0 โหวต
03/11/2018 Căușeni [ro] การออกเสียง : Căușeni 0 โหวต
03/11/2018 Cimișlia [ro] การออกเสียง : Cimișlia 0 โหวต
03/11/2018 Ocnița [ro] การออกเสียง : Ocnița 0 โหวต
03/11/2018 Râul Doneț [ro] การออกเสียง : Râul Doneț 0 โหวต
03/11/2018 Marea Azov [ro] การออกเสียง : Marea Azov 0 โหวต
03/11/2018 Rea [ro] การออกเสียง : Rea 0 โหวต
03/11/2018 doctorului [ro] การออกเสียง : doctorului 0 โหวต
03/11/2018 un animal [ro] การออกเสียง : un animal 0 โหวต
03/11/2018 animalul [ro] การออกเสียง : animalul 0 โหวต
03/11/2018 microhertz [ro] การออกเสียง : microhertz 0 โหวต
03/11/2018 Thoma Ionescu [ro] การออกเสียง : Thoma Ionescu 0 โหวต
03/11/2018 doctorul [ro] การออกเสียง : doctorul 0 โหวต
03/11/2018 radiobaliză [ro] การออกเสียง : radiobaliză 0 โหวต
03/11/2018 doctorilor [ro] การออกเสียง : doctorilor 0 โหวต
03/11/2018 doctorii [ro] การออกเสียง : doctorii 0 โหวต
03/11/2018 animalului [ro] การออกเสียง : animalului 0 โหวต
02/03/2018 expresia [ro] การออกเสียง : expresia 0 โหวต
02/03/2018 plastică [ro] การออกเสียง : plastică 0 โหวต
02/03/2018 statului [ro] การออกเสียง : statului 0 โหวต
02/03/2018 rândurile [ro] การออกเสียง : rândurile 0 โหวต
02/03/2018 cetățeni [ro] การออกเสียง : cetățeni 0 โหวต
02/03/2018 degradării [ro] การออกเสียง : degradării 0 โหวต
02/03/2018 artistică [ro] การออกเสียง : artistică 0 โหวต