ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
14/12/2010 въвлечен [bg] การออกเสียงคำว่า въвлечен คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/12/2010 въвирам се [bg] การออกเสียงคำว่า въвирам се คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/12/2010 въвеждане [bg] การออกเสียงคำว่า въвеждане คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/12/2010 въвеждам [bg] การออกเสียงคำว่า въвеждам คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/12/2010 въведение [bg] การออกเสียงคำว่า въведение คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/12/2010 въведен [bg] การออกเสียงคำว่า въведен คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/12/2010 степен [bg] การออกเสียงคำว่า степен คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/12/2010 висша степен [bg] การออกเสียงคำว่า висша степен คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/12/2010 пара [bg] การออกเสียงคำว่า пара คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/12/2010 вшивам [bg] การออกเสียงคำว่า вшивам คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/12/2010 вчовечавам се [bg] การออกเสียงคำว่า вчовечавам се คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/12/2010 вчерашен [bg] การออกเสียงคำว่า вчерашен คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/12/2010 вчепквам [bg] การออกเสียงคำว่า вчепквам คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/12/2010 вцепеняващ [bg] การออกเสียงคำว่า вцепеняващ คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/12/2010 вцепенявам се [bg] การออกเสียงคำว่า вцепенявам се คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/12/2010 висше образование [bg] การออกเสียงคำว่า висше образование คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/12/2010 вцепененост [bg] การออกเสียงคำว่า вцепененост คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/12/2010 вцепенен [bg] การออกเสียงคำว่า вцепенен คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/12/2010 съединение [bg] การออกเสียงคำว่า съединение คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/12/2010 входно [bg] การออกเสียงคำว่า входно คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/12/2010 изолатор [bg] การออกเสียงคำว่า изолатор คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/12/2010 входен [bg] การออกเสียงคำว่า входен คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/12/2010 вулгарност [bg] การออกเสียงคำว่า вулгарност คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/12/2010 вулгаризация [bg] การออกเสียงคำว่า вулгаризация คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/12/2010 вулгарен [bg] การออกเสียงคำว่า вулгарен คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/12/2010 вуйчо [bg] การออกเสียงคำว่า вуйчо คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/12/2010 вуйна [bg] การออกเสียงคำว่า вуйна คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/12/2010 втълпяване [bg] การออกเสียงคำว่า втълпяване คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/12/2010 втъквам [bg] การออกเสียงคำว่า втъквам คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/12/2010 втурване [bg] การออกเสียงคำว่า втурване คะแนนโหวต 0 คะแนน