ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
14/12/2010 въвлечен [bg] въвлечен การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/12/2010 въвирам се [bg] въвирам се การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/12/2010 въвеждане [bg] въвеждане การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/12/2010 въвеждам [bg] въвеждам การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/12/2010 въведение [bg] въведение การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/12/2010 въведен [bg] въведен การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/12/2010 степен [bg] степен การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/12/2010 висша степен [bg] висша степен การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/12/2010 пара [bg] пара การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/12/2010 вшивам [bg] вшивам การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/12/2010 вчовечавам се [bg] вчовечавам се การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/12/2010 вчерашен [bg] вчерашен การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/12/2010 вчепквам [bg] вчепквам การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/12/2010 вцепеняващ [bg] вцепеняващ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/12/2010 вцепенявам се [bg] вцепенявам се การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/12/2010 висше образование [bg] висше образование การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/12/2010 вцепененост [bg] вцепененост การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/12/2010 вцепенен [bg] вцепенен การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/12/2010 съединение [bg] съединение การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/12/2010 входно [bg] входно การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/12/2010 изолатор [bg] изолатор การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/12/2010 входен [bg] входен การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/12/2010 вулгарност [bg] вулгарност การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/12/2010 вулгаризация [bg] вулгаризация การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/12/2010 вулгарен [bg] вулгарен การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/12/2010 вуйчо [bg] вуйчо การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/12/2010 вуйна [bg] вуйна การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/12/2010 втълпяване [bg] втълпяване การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/12/2010 втъквам [bg] втъквам การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/12/2010 втурване [bg] втурване การออกเสียง 0คะแนนโหวต