ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/09/2009 щастлив [bg] การออกเสียง : щастлив 0 โหวต
04/09/2009 Щастливеца [bg] การออกเสียง : Щастливеца 0 โหวต
04/09/2009 щат [bg] การออกเสียง : щат 0 โหวต
04/09/2009 щедро [bg] การออกเสียง : щедро 0 โหวต
04/09/2009 щедър [bg] การออกเสียง : щедър 0 โหวต
04/09/2009 щерка [bg] การออกเสียง : щерка 0 โหวต
04/09/2009 щета [bg] การออกเสียง : щета 0 โหวต
04/09/2009 щипци [bg] การออกเสียง : щипци 0 โหวต
04/09/2009 щипка [bg] การออกเสียง : щипка 0 โหวต
04/09/2009 щит [bg] การออกเสียง : щит 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/09/2009 щитоносец [bg] การออกเสียง : щитоносец 0 โหวต
04/09/2009 щракване [bg] การออกเสียง : щракване 0 โหวต
04/09/2009 щурец [bg] การออกเสียง : щурец 0 โหวต
04/09/2009 щърк [bg] การออกเสียง : щърк 0 โหวต
04/09/2009 Сунгурларе [bg] การออกเสียง : Сунгурларе 0 โหวต
04/09/2009 Разлог [bg] การออกเสียง : Разлог 0 โหวต
04/09/2009 Жеравница [bg] การออกเสียง : Жеравница 0 โหวต
04/09/2009 Емине [bg] การออกเสียง : Емине 0 โหวต
04/09/2009 Юндола [bg] การออกเสียง : Юндола 0 โหวต
04/09/2009 Осогово [bg] การออกเสียง : Осогово 0 โหวต
30/08/2009 картоф [bg] การออกเสียง : картоф 0 โหวต
22/07/2009 Вълко [bg] การออกเสียง : Вълко 0 โหวต
22/07/2009 Детелин [bg] การออกเสียง : Детелин 0 โหวต
22/07/2009 Вела [bg] การออกเสียง : Вела 0 โหวต
22/07/2009 Ваньо [bg] การออกเสียง : Ваньо 0 โหวต
22/07/2009 Варвара [bg] การออกเสียง : Варвара 0 โหวต
22/07/2009 Велизара [bg] การออกเสียง : Велизара 0 โหวต
22/07/2009 Валери [bg] การออกเสียง : Валери 0 โหวต
22/07/2009 Венера [bg] การออกเสียง : Венера 0 โหวต
22/07/2009 Величка [bg] การออกเสียง : Величка 0 โหวต