ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/09/2009 агнец [bg] การออกเสียง : агнец 0 โหวต
04/09/2009 агне [bg] การออกเสียง : агне 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/09/2009 агент [bg] การออกเสียง : агент 0 โหวต
04/09/2009 агенция [bg] การออกเสียง : агенция 0 โหวต
04/09/2009 автор [bg] การออกเสียง : автор 0 โหวต
04/09/2009 автомонтьор [bg] การออกเสียง : автомонтьор 0 โหวต
04/09/2009 велосипед [bg] การออกเสียง : велосипед 0 โหวต
04/09/2009 Кола [bg] การออกเสียง : Кола 0 โหวต
04/09/2009 абзац [bg] การออกเสียง : абзац 0 โหวต
04/09/2009 абонат [bg] การออกเสียง : абонат 0 โหวต
04/09/2009 аборт [bg] การออกเสียง : аборт 0 โหวต
04/09/2009 абсурдно [bg] การออกเสียง : абсурдно 0 โหวต
04/09/2009 автобиография [bg] การออกเสียง : автобиография 0 โหวต
04/09/2009 адамова ябълка [bg] การออกเสียง : адамова ябълка 0 โหวต
04/09/2009 администратор [bg] การออกเสียง : администратор 0 โหวต
04/09/2009 администрация [bg] การออกเสียง : администрация 0 โหวต
04/09/2009 адрес [bg] การออกเสียง : адрес 0 โหวต
04/09/2009 адресат [bg] การออกเสียง : адресат 0 โหวต
04/09/2009 адресна регистрация [bg] การออกเสียง : адресна регистрация 0 โหวต
04/09/2009 азбучен [bg] การออกเสียง : азбучен 0 โหวต
04/09/2009 азбука [bg] การออกเสียง : азбука 0 โหวต
04/09/2009 азиатски [bg] การออกเสียง : азиатски 0 โหวต
04/09/2009 азимут [bg] การออกเสียง : азимут 0 โหวต
04/09/2009 азот [bg] การออกเสียง : азот 0 โหวต
04/09/2009 академия [bg] การออกเสียง : академия 0 โหวต
04/09/2009 акация [bg] การออกเสียง : акация 0 โหวต
04/09/2009 акт [bg] การออกเสียง : акт 0 โหวต
04/09/2009 автомобил [bg] การออกเสียง : автомобил 0 โหวต
04/09/2009 щадя [bg] การออกเสียง : щадя 0 โหวต
04/09/2009 щанд [bg] การออกเสียง : щанд 0 โหวต