ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/09/2009 агнец [bg] การออกเสียงคำว่า агнец 0 โหวต
04/09/2009 агне [bg] การออกเสียงคำว่า агне 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/09/2009 агент [bg] การออกเสียงคำว่า агент 0 โหวต
04/09/2009 агенция [bg] การออกเสียงคำว่า агенция 0 โหวต
04/09/2009 автор [bg] การออกเสียงคำว่า автор 0 โหวต
04/09/2009 автомонтьор [bg] การออกเสียงคำว่า автомонтьор 0 โหวต
04/09/2009 велосипед [bg] การออกเสียงคำว่า велосипед 0 โหวต
04/09/2009 Кола [bg] การออกเสียงคำว่า Кола 0 โหวต
04/09/2009 абзац [bg] การออกเสียงคำว่า абзац 0 โหวต
04/09/2009 абонат [bg] การออกเสียงคำว่า абонат 0 โหวต
04/09/2009 аборт [bg] การออกเสียงคำว่า аборт 0 โหวต
04/09/2009 абсурдно [bg] การออกเสียงคำว่า абсурдно 0 โหวต
04/09/2009 автобиография [bg] การออกเสียงคำว่า автобиография 0 โหวต
04/09/2009 адамова ябълка [bg] การออกเสียงคำว่า адамова ябълка 0 โหวต
04/09/2009 администратор [bg] การออกเสียงคำว่า администратор 0 โหวต
04/09/2009 администрация [bg] การออกเสียงคำว่า администрация 0 โหวต
04/09/2009 адрес [bg] การออกเสียงคำว่า адрес 0 โหวต
04/09/2009 адресат [bg] การออกเสียงคำว่า адресат 0 โหวต
04/09/2009 адресна регистрация [bg] การออกเสียงคำว่า адресна регистрация 0 โหวต
04/09/2009 азбучен [bg] การออกเสียงคำว่า азбучен 0 โหวต
04/09/2009 азбука [bg] การออกเสียงคำว่า азбука 0 โหวต
04/09/2009 азиатски [bg] การออกเสียงคำว่า азиатски 0 โหวต
04/09/2009 азимут [bg] การออกเสียงคำว่า азимут 0 โหวต
04/09/2009 азот [bg] การออกเสียงคำว่า азот 0 โหวต
04/09/2009 академия [bg] การออกเสียงคำว่า академия 0 โหวต
04/09/2009 акация [bg] การออกเสียงคำว่า акация 0 โหวต
04/09/2009 акт [bg] การออกเสียงคำว่า акт 0 โหวต
04/09/2009 автомобил [bg] การออกเสียงคำว่า автомобил 0 โหวต
04/09/2009 щадя [bg] การออกเสียงคำว่า щадя 0 โหวต
04/09/2009 щанд [bg] การออกเสียงคำว่า щанд 0 โหวต