ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
14/04/2016 Нова година [bg] การออกเสียง : Нова година 0 โหวต
03/01/2015 раста [bg] การออกเสียง : раста 0 โหวต
03/01/2015 вторник [bg] การออกเสียง : вторник 0 โหวต
17/01/2011 Божидара Кузманова [bg] การออกเสียง : Божидара Кузманова 0 โหวต
14/12/2010 вощеница [bg] การออกเสียง : вощеница 0 โหวต
14/12/2010 вот [bg] การออกเสียง : вот 0 โหวต
14/12/2010 оставка [bg] การออกเสียง : оставка 0 โหวต
14/12/2010 вопъл [bg] การออกเสียง : вопъл 0 โหวต
14/12/2010 вонящ [bg] การออกเสียง : вонящ 0 โหวต
14/12/2010 воня [bg] การออกเสียง : воня 0 โหวต
14/12/2010 воля [bg] การออกเสียง : воля 0 โหวต
14/12/2010 волю-неволю [bg] การออกเสียง : волю-неволю 0 โหวต
14/12/2010 волност [bg] การออกเสียง : волност 0 โหวต
14/12/2010 волейбол [bg] การออกเสียง : волейбол 0 โหวต
14/12/2010 волеви [bg] การออกเสียง : волеви 0 โหวต
14/12/2010 вол [bg] การออกเสียง : вол 0 โหวต
14/12/2010 войска [bg] การออกเสียง : войска 0 โหวต
14/12/2010 войнственост [bg] การออกเสียง : войнственост 0 โหวต
14/12/2010 войнствен [bg] การออกเสียง : войнствен 0 โหวต
14/12/2010 войници [bg] การออกเสียง : войници 0 โหวต
14/12/2010 военни действия [bg] การออกเสียง : военни действия 0 โหวต
14/12/2010 разгулен [bg] การออกเสียง : разгулен 0 โหวต
14/12/2010 водя за носа [bg] การออกเสียง : водя за носа 0 โหวต
14/12/2010 водосток [bg] การออกเสียง : водосток 0 โหวต
14/12/2010 водородна бомба [bg] การออกเสียง : водородна бомба 0 โหวต
14/12/2010 водозащитна преграда [bg] การออกเสียง : водозащитна преграда 0 โหวต
14/12/2010 водене [bg] การออกเสียง : водене 0 โหวต
14/12/2010 внушаващ [bg] การออกเสียง : внушаващ 0 โหวต
14/12/2010 внушаване [bg] การออกเสียง : внушаване 0 โหวต
14/12/2010 въвличане [bg] การออกเสียง : въвличане 0 โหวต