ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
11/06/2017 pagsakop [tl] การออกเสียงคำว่า pagsakop คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2017 paypay [tl] การออกเสียงคำว่า paypay คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2017 donasyon [tl] การออกเสียงคำว่า donasyon คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2017 walang-makuha [tl] การออกเสียงคำว่า walang-makuha คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2017 umuubo [tl] การออกเสียงคำว่า umuubo คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2017 Kaulapan [tl] การออกเสียงคำว่า Kaulapan คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2017 kailanganin [tl] การออกเสียงคำว่า kailanganin คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2017 Pinas [tl] การออกเสียงคำว่า Pinas คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/05/2017 Basta para sa iyo [tl] การออกเสียงคำว่า Basta para sa iyo คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/02/2016 bahay [tl] การออกเสียงคำว่า bahay คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/02/2016 ibaon [tl] การออกเสียงคำว่า ibaon คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/02/2016 ranggo [tl] การออกเสียงคำว่า ranggo คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/03/2015 Tausug [tl] การออกเสียงคำว่า Tausug คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/03/2015 Maranao [tl] การออกเสียงคำว่า Maranao คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/03/2015 Kapampangan [tl] การออกเสียงคำว่า Kapampangan คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/03/2015 Sitio Tuno [tl] การออกเสียงคำว่า Sitio Tuno คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 Suso [pag] การออกเสียงคำว่า Suso คะแนนโหวต 0 คะแนน