ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
11/06/2017 pagsakop [tl] การออกเสียง : pagsakop 0 โหวต
11/06/2017 paypay [tl] การออกเสียง : paypay 0 โหวต
11/06/2017 donasyon [tl] การออกเสียง : donasyon 0 โหวต
11/06/2017 walang-makuha [tl] การออกเสียง : walang-makuha 0 โหวต
11/06/2017 umuubo [tl] การออกเสียง : umuubo 0 โหวต
11/06/2017 Kaulapan [tl] การออกเสียง : Kaulapan 0 โหวต
11/06/2017 kailanganin [tl] การออกเสียง : kailanganin 0 โหวต
11/06/2017 Pinas [tl] การออกเสียง : Pinas 0 โหวต
10/05/2017 Basta para sa iyo [tl] การออกเสียง : Basta para sa iyo 0 โหวต
07/02/2016 bahay [tl] การออกเสียง : bahay 0 โหวต
07/02/2016 ibaon [tl] การออกเสียง : ibaon 0 โหวต
07/02/2016 ranggo [tl] การออกเสียง : ranggo 0 โหวต
08/03/2015 Tausug [tl] การออกเสียง : Tausug 0 โหวต
08/03/2015 Maranao [tl] การออกเสียง : Maranao 0 โหวต
08/03/2015 Kapampangan [tl] การออกเสียง : Kapampangan 0 โหวต
08/03/2015 Sitio Tuno [tl] การออกเสียง : Sitio Tuno 0 โหวต
03/10/2012 Suso [pag] การออกเสียง : Suso 0 โหวต