ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
11/06/2017 pagsakop [tl] pagsakop การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/06/2017 paypay [tl] paypay การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/06/2017 donasyon [tl] donasyon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/06/2017 walang-makuha [tl] walang-makuha การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/06/2017 umuubo [tl] umuubo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/06/2017 Kaulapan [tl] Kaulapan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/06/2017 kailanganin [tl] kailanganin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/06/2017 Pinas [tl] Pinas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/05/2017 Basta para sa iyo [tl] Basta para sa iyo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2016 ibaon [tl] ibaon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2016 ranggo [tl] ranggo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/03/2015 Tausug [tl] Tausug การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/03/2015 Maranao [tl] Maranao การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/03/2015 Kapampangan [tl] Kapampangan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/03/2015 Sitio Tuno [tl] Sitio Tuno การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 Suso [pag] Suso การออกเสียง 0คะแนนโหวต