ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/08/2015 beneficjusz [pl] การออกเสียง : beneficjusz 0 โหวต
24/08/2015 sufragan [pl] การออกเสียง : sufragan 0 โหวต
24/08/2015 biali mnisi [pl] การออกเสียง : biali mnisi 0 โหวต
24/08/2015 biała szata [pl] การออกเสียง : biała szata 0 โหวต
24/08/2015 bicie dzwonów [pl] การออกเสียง : bicie dzwonów 0 โหวต
24/08/2015 bielizna kielichowa [pl] การออกเสียง : bielizna kielichowa 0 โหวต
24/08/2015 biskup sufragan [pl] การออกเสียง : biskup sufragan 0 โหวต
24/08/2015 biskup tytularny [pl] การออกเสียง : biskup tytularny 0 โหวต
24/08/2015 biskup ordynariusz [pl] การออกเสียง : biskup ordynariusz 0 โหวต
24/08/2015 przebłagać [pl] การออกเสียง : przebłagać 0 โหวต
24/08/2015 przebłagalny [pl] การออกเสียง : przebłagalny 0 โหวต
24/08/2015 Błogosławiona Dziewica Maryja [pl] การออกเสียง : Błogosławiona Dziewica Maryja 0 โหวต
24/08/2015 bogomili [pl] การออกเสียง : bogomili 0 โหวต
24/08/2015 bojaźń Boża [pl] การออกเสียง : bojaźń Boża 1 โหวต
24/08/2015 immanencja [pl] การออกเสียง : immanencja 0 โหวต
24/08/2015 ubóstwiany [pl] การออกเสียง : ubóstwiany 0 โหวต
24/08/2015 Bóg Ojciec [pl] การออกเสียง : Bóg Ojciec 0 โหวต
24/08/2015 Syn Boży [pl] การออกเสียง : Syn Boży 0 โหวต
24/08/2015 bracia czescy [pl] การออกเสียง : bracia czescy 0 โหวต
24/08/2015 bracia morawscy [pl] การออกเสียง : bracia morawscy 0 โหวต
24/08/2015 bracia Pańscy [pl] การออกเสียง : bracia Pańscy 0 โหวต
24/08/2015 bracia świeccy [pl] การออกเสียง : bracia świeccy 0 โหวต
24/08/2015 bracia zakonni [pl] การออกเสียง : bracia zakonni 0 โหวต
24/08/2015 ojcowie zakonni [pl] การออกเสียง : ojcowie zakonni 0 โหวต
24/08/2015 bractwo kurkowe [pl] การออกเสียง : bractwo kurkowe 0 โหวต
24/08/2015 sodalicja [pl] การออกเสียง : sodalicja 0 โหวต
24/08/2015 bractwo miłosierdzia [pl] การออกเสียง : bractwo miłosierdzia 0 โหวต
24/08/2015 bractwo różańcowe [pl] การออกเสียง : bractwo różańcowe 0 โหวต
24/08/2015 brewe [pl] การออกเสียง : brewe 0 โหวต
24/08/2015 list apostolski [pl] การออกเสียง : list apostolski 0 โหวต