ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/08/2015 akwarianie [pl] การออกเสียง : akwarianie 0 โหวต
24/08/2015 aliturgiczny [pl] การออกเสียง : aliturgiczny 0 โหวต
24/08/2015 almucja [pl] การออกเสียง : almucja 0 โหวต
24/08/2015 almuzja [pl] การออกเสียง : almuzja 0 โหวต
24/08/2015 antydoron [pl] การออกเสียง : antydoron 0 โหวต
24/08/2015 antylegomena [pl] การออกเสียง : antylegomena 0 โหวต
24/08/2015 arianizm [pl] การออกเสียง : arianizm 0 โหวต
24/08/2015 arminianie [pl] การออกเสียง : arminianie 0 โหวต
24/08/2015 remonstranci [pl] การออกเสียง : remonstranci 0 โหวต
24/08/2015 pokropienie [pl] การออกเสียง : pokropienie 0 โหวต
24/08/2015 augustynizm [pl] การออกเสียง : augustynizm 0 โหวต
24/08/2015 baptyjski [pl] การออกเสียง : baptyjski 0 โหวต
24/08/2015 anabaptyjski [pl] การออกเสียง : anabaptyjski 0 โหวต
24/08/2015 spowiadać [pl] การออกเสียง : spowiadać 0 โหวต
24/08/2015 abjuracja [pl] การออกเสียง : abjuracja 0 โหวต
24/08/2015 akt nadziei [pl] การออกเสียง : akt nadziei 0 โหวต
24/08/2015 akt wiary [pl] การออกเสียง : akt wiary 0 โหวต
24/08/2015 akt pokuty [pl] การออกเสียง : akt pokuty 0 โหวต
24/08/2015 akt żalu [pl] การออกเสียง : akt żalu 0 โหวต
24/08/2015 akt woli [pl] การออกเสียง : akt woli 0 โหวต
24/08/2015 akt ludzki [pl] การออกเสียง : akt ludzki 0 โหวต
24/08/2015 akt boski [pl] การออกเสียง : akt boski 0 โหวต
24/08/2015 akt miłości [pl] การออกเสียง : akt miłości 1 โหวต
24/08/2015 Arka Noego [pl] การออกเสียง : Arka Noego 0 โหวต
24/08/2015 Arka Przymierza [pl] การออกเสียง : Arka Przymierza 0 โหวต
24/08/2015 Baranek Boży [pl] การออกเสียง : Baranek Boży 0 โหวต
24/08/2015 bartolomici [pl] การออกเสียง : bartolomici 0 โหวต
24/08/2015 beatyfikowana [pl] การออกเสียง : beatyfikowana 0 โหวต
24/08/2015 begardzi [pl] การออกเสียง : begardzi 0 โหวต
24/08/2015 beginki [pl] การออกเสียง : beginki 0 โหวต