ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
24/08/2015 cnoty moralne [pl] cnoty moralne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 wyznanie wiary [pl] wyznanie wiary การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 artykuły wiary [pl] artykuły wiary การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 czarna msza [pl] czarna msza การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 czystość intencji [pl] czystość intencji การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 Kościół pielgrzymujący [pl] Kościół pielgrzymujący การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 Kościół cierpiący [pl] Kościół cierpiący การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 Kościół triumfujący [pl] Kościół triumfujący การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 abhorencja [pl] abhorencja การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 abfal [pl] abfal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 abertam [pl] abertam การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 abernathyit [pl] abernathyit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 aberdyński [pl] aberdyński การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 aberdynka [pl] aberdynka การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 aberdyńczyk [pl] aberdyńczyk การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 abentajer [pl] abentajer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 abelsonit [pl] abelsonit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 abelizaur [pl] abelizaur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 abituria [pl] abituria การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 ablaktowanie [pl] ablaktowanie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 ablegierek [pl] ablegierek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 ablegrowanie [pl] ablegrowanie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 ablena [pl] ablena การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 abociem [pl] abociem การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 aboim [pl] aboim การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 abominacyjny [pl] abominacyjny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 abonowanie [pl] abonowanie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 aboralny [pl] aboralny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 abordażowanie [pl] abordażowanie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 aboś [pl] aboś การออกเสียง 0คะแนนโหวต