ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/08/2015 akwarianie [pl] การออกเสียงคำว่า akwarianie คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2015 aliturgiczny [pl] การออกเสียงคำว่า aliturgiczny คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2015 almucja [pl] การออกเสียงคำว่า almucja คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2015 almuzja [pl] การออกเสียงคำว่า almuzja คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2015 antydoron [pl] การออกเสียงคำว่า antydoron คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2015 antylegomena [pl] การออกเสียงคำว่า antylegomena คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2015 arianizm [pl] การออกเสียงคำว่า arianizm คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2015 arminianie [pl] การออกเสียงคำว่า arminianie คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2015 remonstranci [pl] การออกเสียงคำว่า remonstranci คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2015 pokropienie [pl] การออกเสียงคำว่า pokropienie คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2015 augustynizm [pl] การออกเสียงคำว่า augustynizm คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2015 baptyjski [pl] การออกเสียงคำว่า baptyjski คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2015 anabaptyjski [pl] การออกเสียงคำว่า anabaptyjski คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2015 spowiadać [pl] การออกเสียงคำว่า spowiadać คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2015 abjuracja [pl] การออกเสียงคำว่า abjuracja คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2015 akt nadziei [pl] การออกเสียงคำว่า akt nadziei คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2015 akt wiary [pl] การออกเสียงคำว่า akt wiary คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2015 akt pokuty [pl] การออกเสียงคำว่า akt pokuty คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2015 akt żalu [pl] การออกเสียงคำว่า akt żalu คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2015 akt woli [pl] การออกเสียงคำว่า akt woli คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2015 akt ludzki [pl] การออกเสียงคำว่า akt ludzki คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2015 akt boski [pl] การออกเสียงคำว่า akt boski คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2015 akt miłości [pl] การออกเสียงคำว่า akt miłości คะแนนโหวต 1 คะแนน
24/08/2015 Arka Noego [pl] การออกเสียงคำว่า Arka Noego คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2015 Arka Przymierza [pl] การออกเสียงคำว่า Arka Przymierza คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2015 Baranek Boży [pl] การออกเสียงคำว่า Baranek Boży คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2015 bartolomici [pl] การออกเสียงคำว่า bartolomici คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2015 beatyfikowana [pl] การออกเสียงคำว่า beatyfikowana คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2015 begardzi [pl] การออกเสียงคำว่า begardzi คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2015 beginki [pl] การออกเสียงคำว่า beginki คะแนนโหวต 0 คะแนน