ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/08/2015 odpis amortyzacyjny [pl] การออกเสียง : odpis amortyzacyjny 0 โหวต
24/08/2015 rynek kapitałowy [pl] การออกเสียง : rynek kapitałowy 0 โหวต
24/08/2015 rynek finansowy [pl] การออกเสียง : rynek finansowy 0 โหวต
24/08/2015 rynek pieniężny [pl] การออกเสียง : rynek pieniężny 0 โหวต
24/08/2015 współsprawca [pl] การออกเสียง : współsprawca 0 โหวต
24/08/2015 zdolność płatnicza [pl] การออกเสียง : zdolność płatnicza 0 โหวต
24/08/2015 zdolność procesowa [pl] การออกเสียง : zdolność procesowa 0 โหวต
24/08/2015 nieczynienie [pl] การออกเสียง : nieczynienie 0 โหวต
24/08/2015 łamanie prawa [pl] การออกเสียง : łamanie prawa 0 โหวต
24/08/2015 naruszenie prawa [pl] การออกเสียง : naruszenie prawa 0 โหวต
24/08/2015 granice nieruchomości [pl] การออกเสียง : granice nieruchomości 0 โหวต
24/08/2015 przypadkowa śmierć [pl] การออกเสียง : przypadkowa śmierć 0 โหวต
24/08/2015 prawa nabyte [pl] การออกเสียง : prawa nabyte 0 โหวต
24/08/2015 oskarżycielski [pl] การออกเสียง : oskarżycielski 0 โหวต
24/08/2015 oskarżający [pl] การออกเสียง : oskarżający 0 โหวต
24/08/2015 oskarżyciel posiłkowy [pl] การออกเสียง : oskarżyciel posiłkowy 0 โหวต
24/08/2015 poskarżyć się [pl] การออกเสียง : poskarżyć się 0 โหวต
24/08/2015 skarżący [pl] การออกเสียง : skarżący 0 โหวต
24/08/2015 prawuj [pl] การออกเสียง : prawuj 0 โหวต
24/08/2015 analiza wskaźnikowa [pl] การออกเสียง : analiza wskaźnikowa 0 โหวต
24/08/2015 rok budżetowy [pl] การออกเสียง : rok budżetowy 0 โหวต
24/08/2015 faktorant [pl] การออกเสียง : faktorant 0 โหวต
24/08/2015 faktoringowy [pl] การออกเสียง : faktoringowy 0 โหวต
24/08/2015 stąpając [pl] การออกเสียง : stąpając 0 โหวต
24/08/2015 falujących [pl] การออกเสียง : falujących 0 โหวต
24/08/2015 Wyzewa [pl] การออกเสียง : Wyzewa 0 โหวต
24/08/2015 ojciec generał [pl] การออกเสียง : ojciec generał 0 โหวต
24/08/2015 obmycie [pl] การออกเสียง : obmycie 0 โหวต
24/08/2015 abortować [pl] การออกเสียง : abortować 0 โหวต
24/08/2015 agada [pl] การออกเสียง : agada 0 โหวต