ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
24/08/2015 faktoringowy [pl] faktoringowy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 stąpając [pl] stąpając การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 falujących [pl] falujących การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 Wyzewa [pl] Wyzewa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 ojciec generał [pl] ojciec generał การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 obmycie [pl] obmycie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 abortować [pl] abortować การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 agada [pl] agada การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 akwarianie [pl] akwarianie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 aliturgiczny [pl] aliturgiczny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 almucja [pl] almucja การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 almuzja [pl] almuzja การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 antydoron [pl] antydoron การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 antylegomena [pl] antylegomena การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 arianizm [pl] arianizm การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 arminianie [pl] arminianie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 remonstranci [pl] remonstranci การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 pokropienie [pl] pokropienie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 augustynizm [pl] augustynizm การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 baptyjski [pl] baptyjski การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 anabaptyjski [pl] anabaptyjski การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 spowiadać [pl] spowiadać การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 abjuracja [pl] abjuracja การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 akt nadziei [pl] akt nadziei การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 akt wiary [pl] akt wiary การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 akt pokuty [pl] akt pokuty การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 akt żalu [pl] akt żalu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 akt woli [pl] akt woli การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 akt ludzki [pl] akt ludzki การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 akt boski [pl] akt boski การออกเสียง 0คะแนนโหวต