ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/04/2016 resekcja [pl] การออกเสียง : resekcja 0 โหวต
13/04/2016 postępowość [pl] การออกเสียง : postępowość 0 โหวต
05/04/2016 Wirowski [pl] การออกเสียง : Wirowski 0 โหวต
05/04/2016 Wojkowski [pl] การออกเสียง : Wojkowski 0 โหวต
05/04/2016 Zambrzycki [pl] การออกเสียง : Zambrzycki 0 โหวต
05/04/2016 dziołcha [pl] การออกเสียง : dziołcha 0 โหวต
05/04/2016 franszyza [pl] การออกเสียง : franszyza 0 โหวต
05/04/2016 polipropylen [pl] การออกเสียง : polipropylen 0 โหวต
05/04/2016 higieniczno-sanitarne [pl] การออกเสียง : higieniczno-sanitarne 0 โหวต
05/04/2016 Zuchniewicz [pl] การออกเสียง : Zuchniewicz 0 โหวต
05/04/2016 miechowianin [pl] การออกเสียง : miechowianin 0 โหวต
05/04/2016 międzyrządowy [pl] การออกเสียง : międzyrządowy 0 โหวต
05/04/2016 pozaziemski [pl] การออกเสียง : pozaziemski 0 โหวต
05/04/2016 proszkowy [pl] การออกเสียง : proszkowy 0 โหวต
05/04/2016 papryczka [pl] การออกเสียง : papryczka 0 โหวต
05/04/2016 maszerował [pl] การออกเสียง : maszerował 0 โหวต
05/04/2016 superkomfort [pl] การออกเสียง : superkomfort 0 โหวต
05/04/2016 Ekspresowa czy zwykła? [pl] การออกเสียง : Ekspresowa czy zwykła? 0 โหวต
05/04/2016 Jaka szkoda! [pl] การออกเสียง : Jaka szkoda! 0 โหวต
05/04/2016 przedmioty wartościowe [pl] การออกเสียง : przedmioty wartościowe 0 โหวต
05/04/2016 Kawecki [pl] การออกเสียง : Kawecki 0 โหวต
05/04/2016 Gdzie mogę kupić znaczki? [pl] การออกเสียง : Gdzie mogę kupić znaczki? 0 โหวต
05/04/2016 Gdzie jest skrzynka pocztowa? [pl] การออกเสียง : Gdzie jest skrzynka pocztowa? 0 โหวต
05/04/2016 Jaki jest przelicznik? [pl] การออกเสียง : Jaki jest przelicznik? 0 โหวต
05/04/2016 Siostrzonek [pl] การออกเสียง : Siostrzonek 0 โหวต
24/08/2015 aktywa i pasywa [pl] การออกเสียง : aktywa i pasywa 0 โหวต
24/08/2015 rynek gwarantowany [pl] การออกเสียง : rynek gwarantowany 0 โหวต
24/08/2015 jak najkorzystniej [pl] การออกเสียง : jak najkorzystniej 0 โหวต
24/08/2015 przyznać premię [pl] การออกเสียง : przyznać premię 0 โหวต
24/08/2015 przyjąć ofertę w przetargu [pl] การออกเสียง : przyjąć ofertę w przetargu 0 โหวต