ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/04/2016 franszyza [pl] การออกเสียงคำว่า franszyza คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/04/2016 polipropylen [pl] การออกเสียงคำว่า polipropylen คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/04/2016 higieniczno-sanitarne [pl] การออกเสียงคำว่า higieniczno-sanitarne คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/04/2016 Zuchniewicz [pl] การออกเสียงคำว่า Zuchniewicz คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/04/2016 miechowianin [pl] การออกเสียงคำว่า miechowianin คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/04/2016 międzyrządowy [pl] การออกเสียงคำว่า międzyrządowy คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/04/2016 pozaziemski [pl] การออกเสียงคำว่า pozaziemski คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/04/2016 proszkowy [pl] การออกเสียงคำว่า proszkowy คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/04/2016 papryczka [pl] การออกเสียงคำว่า papryczka คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/04/2016 maszerował [pl] การออกเสียงคำว่า maszerował คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/04/2016 superkomfort [pl] การออกเสียงคำว่า superkomfort คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/04/2016 Ekspresowa czy zwykła? [pl] การออกเสียงคำว่า Ekspresowa czy zwykła? คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/04/2016 Jaka szkoda! [pl] การออกเสียงคำว่า Jaka szkoda! คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/04/2016 przedmioty wartościowe [pl] การออกเสียงคำว่า przedmioty wartościowe คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/04/2016 Kawecki [pl] การออกเสียงคำว่า Kawecki คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/04/2016 Gdzie mogę kupić znaczki? [pl] การออกเสียงคำว่า Gdzie mogę kupić znaczki? คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/04/2016 Gdzie jest skrzynka pocztowa? [pl] การออกเสียงคำว่า Gdzie jest skrzynka pocztowa? คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/04/2016 Jaki jest przelicznik? [pl] การออกเสียงคำว่า Jaki jest przelicznik? คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/04/2016 Siostrzonek [pl] การออกเสียงคำว่า Siostrzonek คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2015 aktywa i pasywa [pl] การออกเสียงคำว่า aktywa i pasywa คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2015 rynek gwarantowany [pl] การออกเสียงคำว่า rynek gwarantowany คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2015 jak najkorzystniej [pl] การออกเสียงคำว่า jak najkorzystniej คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2015 przyznać premię [pl] การออกเสียงคำว่า przyznać premię คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2015 przyjąć ofertę w przetargu [pl] การออกเสียงคำว่า przyjąć ofertę w przetargu คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2015 nałożenie konfiskaty [pl] การออกเสียงคำว่า nałożenie konfiskaty คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2015 zaległe odsetki [pl] การออกเสียงคำว่า zaległe odsetki คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2015 zaległy czynsz [pl] การออกเสียงคำว่า zaległy czynsz คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2015 reszta należności wekslowej [pl] การออกเสียงคำว่า reszta należności wekslowej คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2015 weksel obciążający bank [pl] การออกเสียงคำว่า weksel obciążający bank คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2015 rok obliczeniowy [pl] การออกเสียงคำว่า rok obliczeniowy คะแนนโหวต 0 คะแนน