ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/10/2020 dla turystów [pl] การออกเสียง : dla turystów 0 โหวต
17/10/2020 widowiskowe [pl] การออกเสียง : widowiskowe 0 โหวต
17/10/2020 enofil [pl] การออกเสียง : enofil 0 โหวต
17/10/2020 eponim [pl] การออกเสียง : eponim 0 โหวต
17/10/2020 emablować [pl] การออกเสียง : emablować 0 โหวต
17/10/2020 idiolatria [pl] การออกเสียง : idiolatria 0 โหวต
17/10/2020 sempiterna [pl] การออกเสียง : sempiterna 0 โหวต
17/10/2020 woluntarysta [pl] การออกเสียง : woluntarysta 0 โหวต
17/10/2020 facambuł [pl] การออกเสียง : facambuł 0 โหวต
17/10/2020 soteriologia [pl] การออกเสียง : soteriologia 0 โหวต
17/10/2020 utylitarysta [pl] การออกเสียง : utylitarysta 0 โหวต
17/10/2020 hipodoncja [pl] การออกเสียง : hipodoncja 0 โหวต
17/10/2020 sakramentologia [pl] การออกเสียง : sakramentologia 0 โหวต
17/10/2020 ścibić [pl] การออกเสียง : ścibić 0 โหวต
17/10/2020 monizm [pl] การออกเสียง : monizm 0 โหวต
17/10/2020 wiktuały [pl] การออกเสียง : wiktuały 0 โหวต
17/10/2020 oskoma [pl] การออกเสียง : oskoma 0 โหวต
17/10/2020 ineksprymable [pl] การออกเสียง : ineksprymable 0 โหวต
17/10/2020 prozelita [pl] การออกเสียง : prozelita 0 โหวต
17/10/2020 felerysta [pl] การออกเสียง : felerysta 0 โหวต
17/10/2020 konfrater [pl] การออกเสียง : konfrater 0 โหวต
17/10/2020 holizm [pl] การออกเสียง : holizm 0 โหวต
17/10/2020 skonfudować [pl] การออกเสียง : skonfudować 0 โหวต
17/10/2020 obskuranctwo [pl] การออกเสียง : obskuranctwo 0 โหวต
17/10/2020 neptek [pl] การออกเสียง : neptek 0 โหวต
17/10/2020 wartość autoteliczna [pl] การออกเสียง : wartość autoteliczna 0 โหวต
17/10/2020 adultyzm [pl] การออกเสียง : adultyzm 0 โหวต
14/12/2017 w dniach poświątecznych [pl] การออกเสียง : w dniach poświątecznych 0 โหวต
14/12/2017 w tytule piosenki [pl] การออกเสียง : w tytule piosenki 1 โหวต
14/12/2017 późnym rankiem [pl] การออกเสียง : późnym rankiem 0 โหวต