ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/04/2016 seksuolog [pl] การออกเสียง : seksuolog 0 โหวต
13/04/2016 świerkot [pl] การออกเสียง : świerkot 0 โหวต
13/04/2016 momencik [pl] การออกเสียง : momencik 0 โหวต
13/04/2016 wyinterpretować [pl] การออกเสียง : wyinterpretować 0 โหวต
13/04/2016 przytorze [pl] การออกเสียง : przytorze 0 โหวต
13/04/2016 udziałowy [pl] การออกเสียง : udziałowy 0 โหวต
13/04/2016 scjentologiczny [pl] การออกเสียง : scjentologiczny 0 โหวต
13/04/2016 niespełnione [pl] การออกเสียง : niespełnione 0 โหวต
13/04/2016 powsadzać [pl] การออกเสียง : powsadzać 0 โหวต
13/04/2016 strawestować [pl] การออกเสียง : strawestować 0 โหวต
13/04/2016 zamotać [pl] การออกเสียง : zamotać 0 โหวต
13/04/2016 rozpraszający [pl] การออกเสียง : rozpraszający 0 โหวต
13/04/2016 opatrunkowy [pl] การออกเสียง : opatrunkowy 0 โหวต
13/04/2016 proliferacja [pl] การออกเสียง : proliferacja 0 โหวต
13/04/2016 sercowo-naczyniowy [pl] การออกเสียง : sercowo-naczyniowy 0 โหวต
13/04/2016 remisja [pl] การออกเสียง : remisja 0 โหวต
13/04/2016 podstarości [pl] การออกเสียง : podstarości 0 โหวต
13/04/2016 pentliczek [pl] การออกเสียง : pentliczek 0 โหวต
13/04/2016 rozdzielnik [pl] การออกเสียง : rozdzielnik 0 โหวต
13/04/2016 suszanin [pl] การออกเสียง : suszanin 0 โหวต
13/04/2016 przepięcie [pl] การออกเสียง : przepięcie 0 โหวต
13/04/2016 prząśniczka [pl] การออกเสียง : prząśniczka 0 โหวต
13/04/2016 nieziemsko [pl] การออกเสียง : nieziemsko 0 โหวต
13/04/2016 Westerplatte [pl] การออกเสียง : Westerplatte 0 โหวต
13/04/2016 resekcja [pl] การออกเสียง : resekcja 0 โหวต
13/04/2016 postępowość [pl] การออกเสียง : postępowość 0 โหวต
05/04/2016 Wirowski [pl] การออกเสียง : Wirowski 0 โหวต
05/04/2016 Wojkowski [pl] การออกเสียง : Wojkowski 0 โหวต
05/04/2016 Zambrzycki [pl] การออกเสียง : Zambrzycki 0 โหวต
05/04/2016 dziołcha [pl] การออกเสียง : dziołcha 0 โหวต