ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/10/2020 po Żydach [pl] การออกเสียง : po Żydach 0 โหวต
17/10/2020 soczyste [pl] การออกเสียง : soczyste 0 โหวต
17/10/2020 pałaszują [pl] การออกเสียง : pałaszują 0 โหวต
17/10/2020 blisko wodospadu [pl] การออกเสียง : blisko wodospadu 0 โหวต
17/10/2020 koło wodospadu [pl] การออกเสียง : koło wodospadu 0 โหวต
17/10/2020 dla obu panów [pl] การออกเสียง : dla obu panów 0 โหวต
17/10/2020 pasował [pl] การออกเสียง : pasował 0 โหวต
17/10/2020 imprezowa [pl] การออกเสียง : imprezowa 0 โหวต
17/10/2020 okazuj [pl] การออกเสียง : okazuj 0 โหวต
17/10/2020 zaprzepaściłem [pl] การออกเสียง : zaprzepaściłem 0 โหวต
17/10/2020 pod wodospadem [pl] การออกเสียง : pod wodospadem 0 โหวต
17/10/2020 zaprzepuściła [pl] การออกเสียง : zaprzepuściła 0 โหวต
17/10/2020 młodzieńcza werwa [pl] การออกเสียง : młodzieńcza werwa 0 โหวต
17/10/2020 nad wodospadem [pl] การออกเสียง : nad wodospadem 0 โหวต
17/10/2020 o gwieździe [pl] การออกเสียง : o gwieździe 0 โหวต
17/10/2020 zaprzepaściłam [pl] การออกเสียง : zaprzepaściłam 0 โหวต
17/10/2020 otarła się o karierę [pl] การออกเสียง : otarła się o karierę 0 โหวต
17/10/2020 wzdłuż obrzeża [pl] การออกเสียง : wzdłuż obrzeża 0 โหวต
17/10/2020 z wodospadem [pl] การออกเสียง : z wodospadem 0 โหวต
17/10/2020 od początku kariery [pl] การออกเสียง : od początku kariery 0 โหวต
17/10/2020 została w pamięci [pl] การออกเสียง : została w pamięci 0 โหวต
17/10/2020 zapadła w pamięć [pl] การออกเสียง : zapadła w pamięć 0 โหวต
17/10/2020 przybladła [pl] การออกเสียง : przybladła 0 โหวต
17/10/2020 zaprzepaściłeś [pl] การออกเสียง : zaprzepaściłeś 0 โหวต
17/10/2020 ociąga się [pl] การออกเสียง : ociąga się 0 โหวต
17/10/2020 okazujmy [pl] การออกเสียง : okazujmy 0 โหวต
17/10/2020 okazuję [pl] การออกเสียง : okazuję 0 โหวต
17/10/2020 z ekranu [pl] การออกเสียง : z ekranu 0 โหวต
17/10/2020 szanują [pl] การออกเสียง : szanują 0 โหวต
17/10/2020 skurczowy [pl] การออกเสียง : skurczowy 0 โหวต