ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
14/12/2017 radiogoniometr [pl] การออกเสียง : radiogoniometr 0 โหวต
14/12/2017 radiogoniometryczny [pl] การออกเสียง : radiogoniometryczny 0 โหวต
14/12/2017 radiogoniometria [pl] การออกเสียง : radiogoniometria 0 โหวต
14/12/2017 rzezanie [pl] การออกเสียง : rzezanie 0 โหวต
14/12/2017 rzezaniec [pl] การออกเสียง : rzezaniec 0 โหวต
14/12/2017 rzezanina [pl] การออกเสียง : rzezanina 0 โหวต
14/12/2017 rzezimieszkostwo [pl] การออกเสียง : rzezimieszkostwo 0 โหวต
14/12/2017 rzezuń [pl] การออกเสียง : rzezuń 0 โหวต
14/12/2017 rzeźbiarnia [pl] การออกเสียง : rzeźbiarnia 0 โหวต
14/12/2017 rzeźbiarski [pl] การออกเสียง : rzeźbiarski 0 โหวต
14/12/2017 rzeźbiarsko [pl] การออกเสียง : rzeźbiarsko 0 โหวต
14/12/2017 rzeźbiarskość [pl] การออกเสียง : rzeźbiarskość 0 โหวต
14/12/2017 kabak [pl] การออกเสียง : kabak 0 โหวต
14/12/2017 kabaliczny [pl] การออกเสียง : kabaliczny 0 โหวต
14/12/2017 kabalista [pl] การออกเสียง : kabalista 0 โหวต
14/12/2017 kabalistycznie [pl] การออกเสียง : kabalistycznie 0 โหวต
14/12/2017 kabałka [pl] การออกเสียง : kabałka 0 โหวต
14/12/2017 kabałować [pl] การออกเสียง : kabałować 0 โหวต
14/12/2017 kwokacz [pl] การออกเสียง : kwokacz 0 โหวต
14/12/2017 kwokanie [pl] การออกเสียง : kwokanie 0 โหวต
14/12/2017 kwoktać [pl] การออกเสียง : kwoktać 0 โหวต
14/12/2017 kwoktanie [pl] การออกเสียง : kwoktanie 0 โหวต
13/04/2016 najszczęśliwszy [pl] การออกเสียง : najszczęśliwszy 0 โหวต
13/04/2016 skupowy [pl] การออกเสียง : skupowy 0 โหวต
13/04/2016 wetrzeć [pl] การออกเสียง : wetrzeć 0 โหวต
13/04/2016 rozleglejszy [pl] การออกเสียง : rozleglejszy 0 โหวต
13/04/2016 turbodoładowanie [pl] การออกเสียง : turbodoładowanie 0 โหวต
13/04/2016 gęgawa [pl] การออกเสียง : gęgawa 0 โหวต
13/04/2016 tunguski [pl] การออกเสียง : tunguski 0 โหวต
13/04/2016 sterowalny [pl] การออกเสียง : sterowalny 0 โหวต