ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/08/2015 rozkrochmalić się [pl] การออกเสียง : rozkrochmalić się 0 โหวต
24/08/2015 pokazywać się [pl] การออกเสียง : pokazywać się 0 โหวต
24/08/2015 miastowi [pl] การออกเสียง : miastowi 0 โหวต
24/08/2015 uwędzić się [pl] การออกเสียง : uwędzić się 0 โหวต
17/03/2015 bez reszty [pl] การออกเสียง : bez reszty 0 โหวต
17/03/2015 w byle jaki sposób [pl] การออกเสียง : w byle jaki sposób 0 โหวต
17/03/2015 bez znaczenia [pl] การออกเสียง : bez znaczenia 0 โหวต
17/03/2015 gdybający [pl] การออกเสียง : gdybający 0 โหวต
17/03/2015 co drugi [pl] การออกเสียง : co drugi 0 โหวต
17/03/2015 krótko mówiąc [pl] การออกเสียง : krótko mówiąc 1 โหวต
17/03/2015 innymi słowy [pl] การออกเสียง : innymi słowy 0 โหวต
17/03/2015 mimo to [pl] การออกเสียง : mimo to 0 โหวต
17/03/2015 całą dobę [pl] การออกเสียง : całą dobę 0 โหวต
17/03/2015 a więc zatem [pl] การออกเสียง : a więc zatem 0 โหวต
17/03/2015 gdyby nie to [pl] การออกเสียง : gdyby nie to 0 โหวต
17/03/2015 gdybanie [pl] การออกเสียง : gdybanie 0 โหวต
17/03/2015 pomimo to [pl] การออกเสียง : pomimo to 0 โหวต
17/03/2015 irrelewantny [pl] การออกเสียง : irrelewantny 0 โหวต
17/03/2015 dlatego więc [pl] การออกเสียง : dlatego więc 0 โหวต
17/03/2015 pomimo wszystko [pl] การออกเสียง : pomimo wszystko 0 โหวต
17/03/2015 jeśli chodzi o to [pl] การออกเสียง : jeśli chodzi o to 0 โหวต
17/03/2015 bezstronnie mówiąc [pl] การออกเสียง : bezstronnie mówiąc 0 โหวต
17/03/2015 bez ogródek mówiąc [pl] การออกเสียง : bez ogródek mówiąc 0 โหวต
17/03/2015 ale za to [pl] การออกเสียง : ale za to 0 โหวต
17/03/2015 w kolejce [pl] การออกเสียง : w kolejce 0 โหวต
17/03/2015 dosłownie mówiąc [pl] การออกเสียง : dosłownie mówiąc 0 โหวต
17/03/2015 zawżdy [pl] การออกเสียง : zawżdy 0 โหวต
17/03/2015 ależ oczywiście [pl] การออกเสียง : ależ oczywiście 1 โหวต
17/03/2015 nie mówiąc o [pl] การออกเสียง : nie mówiąc o 0 โหวต
17/03/2015 ogólnie mówiąc [pl] การออกเสียง : ogólnie mówiąc 0 โหวต