ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/08/2015 absolutowanie [pl] การออกเสียง : absolutowanie 0 โหวต
24/08/2015 absolutyzowanie [pl] การออกเสียง : absolutyzowanie 0 โหวต
24/08/2015 absolwować [pl] การออกเสียง : absolwować 0 โหวต
24/08/2015 absolwowanie [pl] การออกเสียง : absolwowanie 0 โหวต
24/08/2015 absorbowanie [pl] การออกเสียง : absorbowanie 0 โหวต
24/08/2015 absta [pl] การออกเสียง : absta 0 โหวต
24/08/2015 abstrahowanie [pl] การออกเสียง : abstrahowanie 0 โหวต
24/08/2015 absurdalizowanie [pl] การออกเสียง : absurdalizowanie 0 โหวต
24/08/2015 abszlag [pl] การออกเสียง : abszlag 0 โหวต
24/08/2015 absznyt [pl] การออกเสียง : absznyt 0 โหวต
24/08/2015 absztychowanie [pl] การออกเสียง : absztychowanie 0 โหวต
24/08/2015 absztychować [pl] การออกเสียง : absztychować 0 โหวต
24/08/2015 abszytowanie [pl] การออกเสียง : abszytowanie 0 โหวต
24/08/2015 abucht [pl] การออกเสียง : abucht 0 โหวต
24/08/2015 abundyzm [pl] การออกเสียง : abundyzm 0 โหวต
24/08/2015 Szajewska [pl] การออกเสียง : Szajewska 0 โหวต
24/08/2015 wyuzdane [pl] การออกเสียง : wyuzdane 0 โหวต
24/08/2015 paralizator [pl] การออกเสียง : paralizator 0 โหวต
24/08/2015 wcisnąć ciemnotę [pl] การออกเสียง : wcisnąć ciemnotę 0 โหวต
24/08/2015 mieć kogoś w kieszeni [pl] การออกเสียง : mieć kogoś w kieszeni 0 โหวต
24/08/2015 Płocin [pl] การออกเสียง : Płocin 0 โหวต
24/08/2015 Witanów [pl] การออกเสียง : Witanów 0 โหวต
24/08/2015 podeschnięcie [pl] การออกเสียง : podeschnięcie 0 โหวต
24/08/2015 ostateczne [pl] การออกเสียง : ostateczne 0 โหวต
24/08/2015 ćpaluch [pl] การออกเสียง : ćpaluch 0 โหวต
24/08/2015 kręcące się [pl] การออกเสียง : kręcące się 0 โหวต
24/08/2015 Stuknęła mu sześćdziesiątka [pl] การออกเสียง : Stuknęła mu sześćdziesiątka 0 โหวต
24/08/2015 niezastąpiony [pl] การออกเสียง : niezastąpiony 0 โหวต
24/08/2015 Ani kroku! [pl] การออกเสียง : Ani kroku! 0 โหวต
24/08/2015 przedłużający się [pl] การออกเสียง : przedłużający się 0 โหวต