ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/08/2015 list papieski [pl] การออกเสียง : list papieski 0 โหวต
24/08/2015 orędzie papieskie [pl] การออกเสียง : orędzie papieskie 0 โหวต
24/08/2015 liturgia godzin [pl] การออกเสียง : liturgia godzin 0 โหวต
24/08/2015 brewiarz klasztorny [pl] การออกเสียง : brewiarz klasztorny 0 โหวต
24/08/2015 Całun Turyński [pl] การออกเสียง : Całun Turyński 0 โหวต
24/08/2015 cela klasztorna [pl] การออกเสียง : cela klasztorna 0 โหวต
24/08/2015 odprawić [pl] การออกเสียง : odprawić 0 โหวต
24/08/2015 duchowe znamię [pl] การออกเสียง : duchowe znamię 0 โหวต
24/08/2015 pożądliwość [pl] การออกเสียง : pożądliwość 0 โหวต
24/08/2015 chleb kwaszony [pl] การออกเสียง : chleb kwaszony 0 โหวต
24/08/2015 chleb niekwaszony [pl] การออกเสียง : chleb niekwaszony 0 โหวต
24/08/2015 chleb przaśny [pl] การออกเสียง : chleb przaśny 0 โหวต
24/08/2015 chleby pokładne [pl] การออกเสียง : chleby pokładne 0 โหวต
24/08/2015 chóry anielskie [pl] การออกเสียง : chóry anielskie 0 โหวต
24/08/2015 chronologia biblijna [pl] การออกเสียง : chronologia biblijna 0 โหวต
24/08/2015 chrystusowcy [pl] การออกเสียง : chrystusowcy 0 โหวต
24/08/2015 Towarzystwo Chrystusowe [pl] การออกเสียง : Towarzystwo Chrystusowe 0 โหวต
24/08/2015 córka chrzestna [pl] การออกเสียง : córka chrzestna 0 โหวต
24/08/2015 syn chrzestny [pl] การออกเสียง : syn chrzestny 0 โหวต
24/08/2015 rodzice chrzestni [pl] การออกเสียง : rodzice chrzestni 0 โหวต
24/08/2015 chwała Boża [pl] การออกเสียง : chwała Boża 0 โหวต
24/08/2015 cnoty główne [pl] การออกเสียง : cnoty główne 0 โหวต
24/08/2015 cnoty moralne [pl] การออกเสียง : cnoty moralne 0 โหวต
24/08/2015 wyznanie wiary [pl] การออกเสียง : wyznanie wiary 0 โหวต
24/08/2015 artykuły wiary [pl] การออกเสียง : artykuły wiary 0 โหวต
24/08/2015 czarna msza [pl] การออกเสียง : czarna msza 0 โหวต
24/08/2015 czystość intencji [pl] การออกเสียง : czystość intencji 0 โหวต
24/08/2015 Kościół pielgrzymujący [pl] การออกเสียง : Kościół pielgrzymujący 0 โหวต
24/08/2015 Kościół cierpiący [pl] การออกเสียง : Kościół cierpiący 0 โหวต
24/08/2015 Kościół triumfujący [pl] การออกเสียง : Kościół triumfujący 0 โหวต