ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
14/12/2017 w dniach poświątecznych [pl] การออกเสียง : w dniach poświątecznych 0 โหวต
14/12/2017 w tytule piosenki [pl] การออกเสียง : w tytule piosenki 1 โหวต
14/12/2017 późnym rankiem [pl] การออกเสียง : późnym rankiem 0 โหวต
14/12/2017 kropla po kropli [pl] การออกเสียง : kropla po kropli 0 โหวต
14/12/2017 absolutnie [pl] การออกเสียง : absolutnie 0 โหวต
14/12/2017 Bóg [pl] การออกเสียง : Bóg 0 โหวต
14/12/2017 Brzęczyszczykiewicz [pl] การออกเสียง : Brzęczyszczykiewicz 0 โหวต
14/12/2017 dla siedemnastego ochotnika [pl] การออกเสียง : dla siedemnastego ochotnika 0 โหวต
14/12/2017 To oddzielna sprawa. [pl] การออกเสียง : To oddzielna sprawa. 0 โหวต
14/12/2017 przystojne [pl] การออกเสียง : przystojne 0 โหวต
14/12/2017 powrócił [pl] การออกเสียง : powrócił 0 โหวต
14/12/2017 indyferentność [pl] การออกเสียง : indyferentność 0 โหวต
14/12/2017 walczyli [pl] การออกเสียง : walczyli 0 โหวต
14/12/2017 dwudziestego marca [pl] การออกเสียง : dwudziestego marca 0 โหวต
14/12/2017 do głównego wejścia [pl] การออกเสียง : do głównego wejścia 0 โหวต
14/12/2017 brakowało [pl] การออกเสียง : brakowało 0 โหวต
14/12/2017 prywatna przedsiębiorczość [pl] การออกเสียง : prywatna przedsiębiorczość 0 โหวต
14/12/2017 idee wolnorynkowe [pl] การออกเสียง : idee wolnorynkowe 0 โหวต
14/12/2017 z choinki [pl] การออกเสียง : z choinki 0 โหวต
14/12/2017 z niewiadomych przyczyn [pl] การออกเสียง : z niewiadomych przyczyn 0 โหวต
14/12/2017 na ognisku [pl] การออกเสียง : na ognisku 0 โหวต
14/12/2017 dni powszednie [pl] การออกเสียง : dni powszednie 0 โหวต
14/12/2017 przyjmowane z radością [pl] การออกเสียง : przyjmowane z radością 0 โหวต
14/12/2017 bez żadnego dodatku [pl] การออกเสียง : bez żadnego dodatku 0 โหวต
14/12/2017 Dynastia Jagiellonów [pl] การออกเสียง : Dynastia Jagiellonów 0 โหวต
14/12/2017 dział księgowości [pl] การออกเสียง : dział księgowości 0 โหวต
14/12/2017 Daj po kopiejce [pl] การออกเสียง : Daj po kopiejce 0 โหวต
14/12/2017 arcyswawolny [pl] การออกเสียง : arcyswawolny 0 โหวต
14/12/2017 aprioryczne [pl] การออกเสียง : aprioryczne 0 โหวต
14/12/2017 mizoandryzm [pl] การออกเสียง : mizoandryzm 0 โหวต