ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ วลี ฟังเสียง รายการโหวต
14/12/2017 Do widzenia [pl] การออกเสียง : Do widzenia 0 โหวต
14/12/2017 Dzień dobry [pl] การออกเสียง : Dzień dobry 0 โหวต
14/12/2017 Dobry wieczór [pl] การออกเสียง : Dobry wieczór 0 โหวต
14/12/2017 Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie [pl] การออกเสียง : Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie 0 โหวต
14/12/2017 Dla tej dwójki antagonistów, każde forum publiczne jest dobre, aby się spierać. [pl] การออกเสียง : Dla tej dwójki antagonistów, każde forum publiczne jest dobre, aby się spierać. 0 โหวต
14/12/2017 Chodźmy piec kiełbaski na ognisku! [pl] การออกเสียง : Chodźmy piec kiełbaski na ognisku! 0 โหวต