ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
23/08/2015 abituria [pl] การออกเสียง : abituria 0 โหวต
23/08/2015 abelizaur [pl] การออกเสียง : abelizaur 0 โหวต
23/08/2015 abelsonit [pl] การออกเสียง : abelsonit 0 โหวต
23/08/2015 abentajer [pl] การออกเสียง : abentajer 0 โหวต
23/08/2015 aberdyńczyk [pl] การออกเสียง : aberdyńczyk 0 โหวต
23/08/2015 aberdynka [pl] การออกเสียง : aberdynka 0 โหวต
23/08/2015 aberdyński [pl] การออกเสียง : aberdyński 0 โหวต
23/08/2015 abernathyit [pl] การออกเสียง : abernathyit 0 โหวต
23/08/2015 abertam [pl] การออกเสียง : abertam 0 โหวต
23/08/2015 abfal [pl] การออกเสียง : abfal 0 โหวต
23/08/2015 abhorencja [pl] การออกเสียง : abhorencja 0 โหวต
23/08/2015 Kościół triumfujący [pl] การออกเสียง : Kościół triumfujący 0 โหวต
23/08/2015 Kościół cierpiący [pl] การออกเสียง : Kościół cierpiący 0 โหวต
23/08/2015 Kościół pielgrzymujący [pl] การออกเสียง : Kościół pielgrzymujący 0 โหวต
23/08/2015 czystość intencji [pl] การออกเสียง : czystość intencji 0 โหวต
23/08/2015 czarna msza [pl] การออกเสียง : czarna msza 0 โหวต
23/08/2015 artykuły wiary [pl] การออกเสียง : artykuły wiary 0 โหวต
23/08/2015 wyznanie wiary [pl] การออกเสียง : wyznanie wiary 0 โหวต
23/08/2015 cnoty moralne [pl] การออกเสียง : cnoty moralne 0 โหวต
23/08/2015 cnoty główne [pl] การออกเสียง : cnoty główne 0 โหวต
23/08/2015 chwała Boża [pl] การออกเสียง : chwała Boża 0 โหวต
23/08/2015 rodzice chrzestni [pl] การออกเสียง : rodzice chrzestni 0 โหวต
23/08/2015 syn chrzestny [pl] การออกเสียง : syn chrzestny 0 โหวต
23/08/2015 córka chrzestna [pl] การออกเสียง : córka chrzestna 0 โหวต
23/08/2015 Towarzystwo Chrystusowe [pl] การออกเสียง : Towarzystwo Chrystusowe 0 โหวต
23/08/2015 chrystusowcy [pl] การออกเสียง : chrystusowcy 0 โหวต
23/08/2015 chronologia biblijna [pl] การออกเสียง : chronologia biblijna 0 โหวต
23/08/2015 chóry anielskie [pl] การออกเสียง : chóry anielskie 0 โหวต
23/08/2015 chleby pokładne [pl] การออกเสียง : chleby pokładne 0 โหวต
23/08/2015 chleb przaśny [pl] การออกเสียง : chleb przaśny 0 โหวต